Ako pripraviť auto na dovolenku

Ako pripraviť auto na dovolenku

Kontrola auta pred road tripom pomáha znížiť riziko náhlej poruchy počas cestovania, a zvyšuje mieru pohodlia a bezpečnosti počas výletu. Skladá sa z komplexného a rýchleho zhodnotenia stavu hlavných systémov vozidla.

 Kontrola auta pred road tripom obvykle zahŕňa tieto služby pre auto: 
  • i Kontrola hladiny servisných kvapalín. Nízka hladina motorového oleja spôsobuje suché trenie a poškodenie hlavných dielov motora. Nízka hladina chladiacej kvapaliny vedie k prehrievaniu motora. Nedostatok brzdovej kvapaliny predlžuje brzdnú dráhu vozidla. Prázdna nádržka na vodu do ostrekovačov môže spôsobiť zlú viditeľnosť, čo môže viesť k nehode. Okrem kontroly hladiny kvapalín je vhodné skontrolovať aj ich stav, a podľa potreby ich kompletne vymeniť.
  • i Kontrola únikov. Zahŕňa to kontrolu tesnení a svoriek, a tiež palivového, olejového a brzdového potrubia.
  • i Kontrola svetiel. Používanie vozidla s poškodenými stretávacími / diaľkovými svetlami, zadnými svetlami, smerovkami, brzdovými svetlami alebo bočnými svetlami nie je povolené.
  • i Kontrola zavesenia kolies a samotných kolies. Od stavu týchto komponentov závisí ovládateľnosť vozidla, hladkosť jazdy a stabilita pri manévrovaní. Odporúča sa skontrolovať funkčnosť pružín, tlmičov, ramien zavesenia kolies, gumových silentblokov, vzpier stabilizátorov, a iných dielov. Na tento účel sa používajú špeciálne testovacie lavice.
  • i Vyrovnanie kolies. Má pozitívny vplyv na ovládateľnosť vozidla, znižuje riziko šmyku pri zatáčaní a bráni predčasnému opotrebeniu pneumatík.
  • i Kontrola elektrického systému vozidla. Jednoduché štartovanie motora a bezproblémová prevádzka elektrických zariadení nie je možná bez správne funkčnej autobatérie, štartéra a alternátora.

Okrem toho kontrola auta pred road tripom zahŕňa zmeranie tlaku v pneumatikách a zmeranie hĺbky behúňa. Tieto parametre majú vplyv na priľnavosť na vozovku, brzdnú dráhu, ovládateľnosť a úsporu paliva vozidla.

Tiež je potrebné zhodnotiť stupeň opotrebenia brzdových platničiek a kotúčov, a skontrolovať, či sa vodiace kolíky strmeňov a piesty voľne pohybujú. Opotrebované súčiastky je potrebné vymeniť.

Váš profil je váš osobný asistent.

Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty