Ako skontrolovať autobatériu vášho auta

Ako skontrolovať autobatériu vášho auta

Jednoduché metódy od AUTODOC

 1. Vykonajte vizuálnu kontrolu

  • Ak je na svorkách autobatérie korózia, vyčistite ich drôtenou kefou a natrite ich medeným mazivom.
  • Ak uvidíte poškodenie na kryte, autobatériu bude potrebné vymeniť.
 1. Skontrolujte hladinu elektrolytu použitím indikátora

  Odstráňte všetku špinu a prach z indikátora a pozrite sa na jeho farbu:
  • Zelená znamená, že hladina elektrolytu a nabitia je normálna.
  • Biela znamená, že nabitie je slabé a autobatéria sa musí dobiť.
  • Červená znamená, že kyslosť elektrolytu sa zvýšila a hladina vody sa znížila.
 • i Nezabudnite odpojiť svorky autobatérie.
 • i Podľa potreby pridajte destilovanú vodu.
 • i Pri práci s elektrolytom použite gumené rukavice: kontakt s pokožkou môže spôsobiť chemické popálenie.
Skontrolujte hladinu elektrolytu použitím indikátora
 1. Skontrolujte stav elektrolytu použitím špeciálnych označení na kryte autobatérie

  Uistite sa, že hladina elektrolytu je medzi označeniami „min“ a „max“.
 • i Nezabudnite odpojiť svorky autobatérie.
 • i Podľa potreby pridajte destilovanú vodu.
 • i Pri práci s elektrolytom použite gumené rukavice: kontakt s pokožkou môže spôsobiť chemické popálenie.
 1. Skontrolujte hladinu elektrolytu použitím sklenenej trubice, ak vaša autobatéria nemá označenia indikujúce hladinu a stav.
 • i Prosím pozor: Platí to iba pre autobatérie s možnosťou servisu.
 • i Skontrolujte hladinu elektrolytu každej bunky.
 • Auto zaparkujte na rovnom a plochom povrchu. Vyčistite bunky autobatérie od prachu a špiny.
 • Odstráňte uzáver bunky a vložte trubicu.
 • Keď trubica dosiahne na olovené dosky, naplňte ju doplna a vytiahnite ju.
 • Uzáver bunky dajte na svoje miesto.
 • Výška elektrolytu v trubici indikuje jej hladinu v autobatérii.
 • i Nezabudnite odpojiť svorky autobatérie.
 • i Podľa potreby pridajte destilovanú vodu.
 • i Pri práci s elektrolytom použite gumené rukavice: kontakt s pokožkou môže spôsobiť chemické popálenie.
Podľa potreby pridajte destilovanú vodu
 1. Skontrolujte hustotu elektrolytu

  • Auto zaparkujte na rovnom a plochom povrchu. Vyčistite bunky autobatérie od prachu a špiny.
  • Odstráňte uzáver bunky a vložte trubicu hydrometra.
  • Natiahnite plnú vzorku elektrolytu do hydrometra. Plavák by mal voľne plávať v kvapaline.
  • Hodnota, na ktorej elektrolyt bude v súlade so škálou na plaváku ukazuje hustotu elektrolytu.
  • Opatrne vyprázdnite elektrolyt späť do autobatérie.
  • Uzáver bunky dajte na svoje miesto.
 • i Nezabudnite odpojiť svorky autobatérie.
 • i Prosím pozor: Platí to iba pre autobatérie s možnosťou servisu.
 • i Skontrolujte hustotu elektrolytu v každej bunke.
 1. Zmerajte napätie autobatérie použitím voltmetra alebo multimetra

  Multimeter prepnite do režimu merania napätia jednosmerného prúdu a nastavte rozsah na 20 voltov.
  Zapojte čiernu sondu multimetra do negatívnej svorky autobatérie a červenú sondu do pozitívnej svorky. Zapíšte si údaje z displeja multimetra.
  • Ak je autobatéria plne nabitá, napätie by nemalo byť väčšie než 12,6 volta. Napätie nižšie než 12,6 volta znamená, že autobatéria je nabitá na menej než 50%.
  • Ak je napätie autobatérie nižšie než 11,6 volta, znamená to, že autobatéria je kompletne vybitá.
 • i Nezabudnite odpojiť svorky autobatérie.
 • i Podľa potreby vyčistite svorky drôtenou kefou pred ich kontrolou.
Zmerajte napätie autobatérie použitím voltmetra alebo multimetra
 1. Skontrolujte hladinu nabitia autobatérie použitím nástroja na otestovanie záťaže autobatérie
 • i Nezabudnite odpojiť svorky autobatérie.
 • i Podľa potreby pred kontrolou vyčistite svorky autobatérie drôtenou kefou.
 • i Autobatéria sa pred kontrolou nesmie používať 6-8 hodín.
 • i Kontrolu vykonávajte iba vtedy, ak je hladina elektrolytu normálna.

Zapojte sondy do pozitívnej a negatívnej svorky autobatérie:

 • Zmerajte napätie autobatérie bez záťažového odporu.
  • Autobatéria je na 100% nabitá, ak sú hodnoty medzi 12,6 a 12,9.
  • Autobatéria je vybitá, ak sú hodnoty nižšie než 11,5.
 • i Meranie niekoľkokrát zopakujte.
 • i Kontrola by nemala trvať viac ako 6-10 sekúnd.
 • i Medzi meraniami počkajte 3-5 minút.
 • Zmerajte napätie autobatérie so záťažovým odporom.
  • Autobatéria je 100% nabitá, ak sú hodnoty vyššie než 10,2.
  • Autobatéria je plne vybitá, ak sú hodnoty nižšie než 7,8.