Ako skontrolovať hladinu motorového oleja vo vašom aute

Ako skontrolovať hladinu motorového oleja vo vašom aute
 6 krokov, ako skontrolovať hladinu motorového oleja 
 1. Zaparkujte vaše auto na rovnom povrchu.
 2. Vypnite motor a počkajte asi 10-15 minút. Toľko času olej potrebuje, aby stiekol a usadil sa v olejovej vani.
 3. Vezmite si čistú handričku svetlej farby.
  Pozor! Údaje merania môžu byť nepresné, ak bolo auto zaparkované príliš dlho, a to najmä v chladnom počasí.
 4. Vytiahnite mierku hladiny oleja a utrite ju dosucha.
   Pozor!  Pri vyťahovaní a vkladaní mierky hladiny oleja neaplikujte príliš mnoho sily, pretože by ste ju mohli poškodiť.
 5. Mierku hladiny oleja zatlačte späť až na doraz a potom ju znova vytiahnite.
 6. Dôkladne skontrolujte mierku hladiny oleja. Na mierke sa v určitom bode zobrazí olejová stopa, ktorá bude indikovať hladinu oleja vo vašom motore. Táto stopa by mala byť medzi značkami „min“ a „max“.
  Niektoré mierky hladiny oleja majú dodatočné označenia, ako napríklad „horúci“ a „studený“. Tieto označenia sa používajú na zobrazenie normálnej hladiny namazania, keď je motor horúci alebo studený.
  Poznámka: Ak je motorový olej čierny, vymeniť bude potrebné motorový olej i olejový filter.
Váš profil je váš osobný asistent.

Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty