Ako skontrolovať ventilátor systému chladenia motora

Ako skontrolovať ventilátor systému chladenia motora

 Ako skontrolovať mechanický ventilátor chladenia 

 1. Skontrolujte hnací remeň ventilátora chladenia.
  Remeň vymeňte, ak uvidíte akékoľvek stopy maziva na povrchu remeňa.
  Ak uvidíte znaky roztrhnutia alebo opotrebovania remeňa, vymeňte ho.
 2. Skontrolujte napnutie hnacieho remeňa ventilátora a stav napínacej kladky.
 3. Skontrolujte ložisko ventilátora chladenia.
  Vypnite motor a rukou otočte ventilátorom. Mal by sa pohybovať rovnomerne.
  Ložisko vymeňte, ak ventilátor nerotuje jednoducho, alebo uvidíte jeho opotrebenie. Niektoré ložiská sa musia vymeniť v zostave.
  Utiahnite remeň, ak zistíte nejaké uvoľnenie.
  Vymeňte napínaciu kladku, ak je poškodená.
 4. Skontrolujte viskóznu spojku ventilátora.
  Pri vypnutom motore otočte lopatkami ventilátora a skontrolujte, či tu nie je axiálne uvoľnenie. Súčiastka by nemala klásť žiaden odpor, nemala by mať zotrvačný pohyb alebo voľnosť.
  Ak uvidíte tieto znaky zlyhania viskóznej spojky ventilátora, súčiastky odstráňte. Zahrejte spojku jej vložením do vriacej vody po dobu aspoň 10 minút. Rozohriatu súčiastku opatrne vytiahnite a pokúste sa ňou niekoľkokrát otočiť.
  Ak počas rotácie neucítite zvýšený odpor, pridajte silikónový olej do viskóznej spojky ventilátora. Ak je viskózna spojka ventilátora bez možnosti údržby (t.j. nie je možné do nej doplniť silikónový olej), vymeňte ju.

 Ako skontrolovať elektrický ventilátor chladenia 

Pozor! Pred začatím diagnostiky elektrického ventilátora vždy odpojte negatívnu svorku autobatérie.
 1. Skontrolujte, či nie je vypálená poistka. Ak sa to stalo, vymeňte ju.
 2. Skontrolujte relé.
  Vymeňte ho, ak na ňom uvidíte akékoľvek sadze alebo oxidáciu.
 3. Skontrolujte, či relé pracuje správne.
  Pozrite si diagram relé a poistiek. Nájdite relé ventilátora chladenia a zistite jeho hodnotu nominálneho odporu.
  Zapojte multimeter do relé ventilátora chladenia a skontrolujte aktuálnu hodnotu odporu.
  Ak aktuálna hodnota odporu nie je zhodná s nominálnou hodnotou, vymeňte relé.
 4. Skontrolujte vodiče ventilátora chladiča.
  Vymeňte vodiče, ak sú poškodené.
 5. Skontrolujte snímač teploty chladiacej kvapaliny.
  K tomu naštartujte motor, nechajte chladiacu kvapalinu, aby sa rozohriala na 80–95 °C, a skontrolujte, či sa zapol ventilátor.
  Ak sa ventilátor nezapne, vymeňte snímač teploty chladiacej kvapaliny.
 6. Skontrolujte konektory.
  Ak sú konektory zoxidované, ošetrite ich sprejom na elektrické kontakty.
 7. Zapnite ventilátor pre kontrolu funkčnosti elektrického pohonu.
  Odpojte svorky zo snímača teploty a naštartujte motor – ventilátor by mal pracovať.
[Total: 0   Average: 0/5]