Aký je rozdiel medzi krútiacim momentom a výkonom motora

Aký je rozdiel medzi krútiacim momentom a výkonom motora

Automobil je komplexný stroj, ktorý ku svojej plnej funkčnosti využíva mnoho vzájomne spolupracujúcich systémov. Aby sa vozidlo mohlo pohybovať, je potrebné, aby vyvinulo určitú mechanickú silu, ktorá mu tento pohyb umožní. Ak chceme hovoriť o pohybe aute, najčastejšie sa stretneme s pojmami krútiaci moment a výkon. V tomto článku si priblížime podobnosti a rozdiely medzi týmito pojmami a vysvetlíme si, čo vlastne znamenajú.

Krútiaci moment verzus výkon motora – v čom sú si podobné a v čom odlišné

Keď sa stretnú nejakí nadšenci do áut, jedna z prvých otázok, ktorá medzi nimi padne, je otázka ohľadom výkonu svojich milovaných vozidiel. A u menej znalých platí, že čím vyššia hodnota výkonu sa povie, tým je auto považované za lepšie. Vo všeobecnosti síce môžeme povedať, že čím má auto vyšší výkon, tým je dynamickejšie, pružnejšie a rýchlejšie, no samotný výkon motora však nie je jediným parametrom, ktorý určuje dynamickosť a rýchlosť auta. Nemenej dôležitým je aj krútiaci moment.

Nedá sa teda presne určiť, ktorý parameter motora je dôležitejší. Napríklad pri športových vozidlách, ktoré neustále pracujú na plný plyn, je výkon motora dôležitejší než krútiaci moment. Naopak, napríklad u nákladných vozidiel môže byť o niečo dôležitejší krútiaci moment, vďaka ktorému sa plne naložené, niekoľkotonové vozidlo, dokáže bez problémov rozbehnúť z nulovej rýchlosti.

Čo sa týka bežne používaných osobných áut, dôraz sa kladie najmä na to, aby výkon a krútiaci moment boli efektívne pri rôznych režimoch jazdy, a teda aby sa vďaka nim zaručilo účinné využívanie paliva, nízka spotreba paliva, predĺženie životnosti súčiastok motora, súčiastok výfukového systému a iných pridružených systémov. Krútiaci moment musí byť v týchto „obyčajných“ autách efektívny v širokom rozsahu otáčok motora, pričom najvyšší výkon motora sa dosiahne iba v určitom užšom rozsahu otáčok.

Poďme sa teda bližšie pozrieť na definíciu jednotlivých pojmov.

Charakteristika pojmu výkon motora a jeho základný princíp

Charakteristika pojmu výkon motora

Pod pojmom výkon motora chápeme parameter, ktorý sa meria v tzv. konských silách, alebo – v modernejšej verzii – v kilowattoch (kW), prípadne sa môžeš stretnúť aj s anglickou skratkou HP, ktorá označuje slovné spojenie Horsepower. Aj keď si na Slovensku chceš registrovať nové auto, registračný poplatok je odstupňovaný podľa toho, aký výkon má dané vozidlo.

Ak to chceme zjednodušiť, v skratke môžeme povedať, že výkon označuje silu motora a to, za aký čas je vozidlo s týmto motorom schopné prejsť určitý úsek. Platí, že čím je výkon nižší, tým dlhšie bude autu trvať prejdenie toho istého úseku. Výkon motora úzko súvisí s otáčkami motora, ktoré sa často uvádzajú okrem slovenskej skratky ot./min. aj v anglickej verzii ako RPM (rotations per minute). Pri postupne zvyšujúcich sa otáčkach motora sa priamo úmerne zvyšuje aj výkon motora. Platí to však iba do určitej peakovej úrovne, za ktorou už výkon začne klesať.

Môžeš to pocítiť napríklad vtedy, keď sa s autom rozbiehaš. Zaradíš rýchlosť a v prvej sekunde možno auto ide ťažko, potom naberie otáčky, má skvelý ťah a dynamiku. Ak však včas nepreradíš, uvidíš, že otáčky motora sa vyšplhajú na vysoké čísla bez toho, aby si pociťoval lepší ťah auta – práve naopak – plynový pedál budeš mať zošliapnutý možno až na podlahe, ale výkon auta bude klesať. Práve z toho dôvodu je potrebné preradiť na vyšší prevodový stupeň, na ktorom bude mať auto opäť veľmi silný ťah a dynamický chod. Prevodovky v dnešných vozidlách sú konštruované tak, aby zaručili správnu distribúciu energie v motore, a aby sa tým zabezpečil optimálny výkon v každom jazdnom režime pri akomkoľvek zaradenom prevodovom stupni.

Čo je to krútiaci moment a aké je jeho najefektívnejšie využitie

Tento parameter je závislý najmä od zdvihového objemu valcov motora a udáva sa v Newton-metroch (Nm). Krútiaci moment sa však nevyužíva iba v autách, ale je typický aj pre rôzne nástroje, ako napríklad vŕtačky alebo rôzne iné náradie s otočnými pracovnými hlavicami. V tomto prípade platí, že čím je hodnota krútiaceho momentu motora vyššia, tým je rozbiehanie vozidla jednoduchšie. V jednoduchosti povedané, krútiaci moment je akási sila motora, ktorou sa motor (rozumej zostava valcov a piestov, a následne mechanická energia z kľukového a hnacieho hriadeľa prenášaná na kolesá) rozkrúti.

Maximálny krútiaci moment motora sa v bežných osobných i nákladných autách dosahuje pri nižších otáčkach motora, než je tomu pri výkone motora. Dalo by sa povedať, že krútiaci moment je vo vozidlách užitočnejší pri rozbiehaní, kdežto výkon motora je dôležitejší pri vyšších rýchlostiach. Výrobcovia moderných vozidiel sa v súčasnej dobe snažia o to, aby bol práve krútiaci moment dôležitejším parametrom než len výkon motora. Pri zabezpečení krútiaceho momentu motora, ktorý bude účinný v širšom rozsahu otáčok, sa zaručí aj výrazné zníženie spotreby paliva a zníženie miery opotrebenia súčiastok motora. Základnou filozofiou je v tomto ohľade umožnenie, aby sa auto čo najefektívnejšie a najrýchlejšie rozbehlo vďaka vysokému krútiacemu momentu, a následne, aby si udržalo stabilnú rýchlosť vďaka optimálnemu výkonu motora.

Krútiaci moment a výkon motora v spolupráci s prevodovkou

Či už je v tvojom aute inštalovaná manuálna prevodovka alebo automatická prevodovka, jej úlohou je spolupracovať s motorom pre efektívne narábanie s otáčkami motora a krútiacim momentom.

Ako sme už spomenuli, väčšina športových áut je prispôsobená svojimi parametrami tak, aby dosahovala čo najvyšší výkon, pričom krútiaci moment je tu mierne zanedbaný. Ide totiž o to, že pretekárske automobily pracujú takmer stále na plný výkon, a navyše ich životnosť, resp. životnosť motora, je omnoho kratšia, keď si to porovnáme so životnosťou motora bežného osobného alebo nákladného vozidla. Prevodovka je v tomto ohľade nastavená tak, aby vozidlo prešlo za čo najkratší čas pri čo najúčinnejšom priebehu na najvyšší prevodový stupeň, a následne si na ňom udržalo čo najvyšší výkon.

Pri osobných autách je prevodovka s ohľadom na krútiaci moment motora a výkon motora nastavená inak. Krútiaci moment je dôležitejší pri nižších otáčkach motora a využíva sa pri rozbiehaní. Postupne, keď je plynový pedál zošliapnutý, zvyšuje sa aj výkon motora, a pri dosiahnutí maximálneho (optimálneho) výkonu vodič musí zošliapnuť spojkový pedál a preradiť na vyšší prevodový stupeň. Obetuje tým získané otáčky motora a nadobudnutý výkon, ale opäť získa krútiaci moment, ktorý pomôže motoru v nízkych otáčkach sa znova rozbehnúť. Správne nastavenie prevodovky, resp. správne radenie, má vplyv na účinnosť motora a spotrebu paliva.

Váš profil je váš osobný asistent.

Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty