Čo je EGR ventil a na čo sa používa

Čo je EGR ventil a na čo sa používa

Vzhľadom na stále prísnejšie predpisy v oblasti životného prostredia, ktoré nariaďujú EÚ a jednotlivé štáty, sú mnohí výrobcovia automobilov nútení prispievať k znižovaniu emisií oxidu dusičitého čoraz dokonalejšími systémami. Jednou z týchto technických vychytávok je určite EGR ventil. Pojem je odvodený z anglického „Exhaustion gas recirculation“, čo možno preložiť ako „recirkulácia výfukových plynov“. Presnejšie povedané, iba určitá časť výfukových plynov, ktoré vznikajú pri spaľovaní, sa vracia späť do sacieho ventilu, kde sa nasáva aj vzduch potrebný na pohon motora. Táto zmes sa potom vháňa ďalej do valca, kde podiel spalín prispieva k nižšej teplote spaľovania, a vďaka tomu k produkcii menšieho množstva škodlivých látok. Avšak Achillovou pätou tohto ventilu je, že sa v ňom časom ľahko hromadia jemné častice paliva a stopy sadzí, ktoré spôsobujú jeho znečistenie a tzv. karbonizáciu. Ale neobávajte sa, po prečítaní tohto článku budete vedieť nielen ako funguje takáto recirkulácia výfukových plynov, ale aj to, ako odhaliť zlý ventil.

Princíp fungovania EGR ventilu

Ako sme už vysvetlili v úvode, ide o zariadenie, ktoré slúži na vrátenie časti výfukových plynov späť do spaľovacej komory. Na tento účel sa po výbuchu vo valci pred výfukovým potrubím otvorí klapka, ktorá nasaje istý podiel už spálených plynov. Kedysi sa tieto spaliny privádzali priamo do sacieho potrubia vzduchu, ale aby výrobcovia dodržiavali prísnejšie normy, pred niekoľkými rokmi sa do EGR jednotky nainštalovalo dodatočné chladiace zariadenie. Ak sa tak zmes výfukových plynov ochladí a následne vstúpi do spaľovacej komory spolu s nasávaným vzduchom, pracovná teplota valcov bude ešte nižšia a bude sa vytvárať menej škodlivých látok. Hoci tým utrpí výkon motora, rozhodujúcim faktorom využívania tohto zariadenia je, že vo výfuku auta skončí menej ekologicky škodlivých splodín.

EGR ventily sa používajú ako v zážihových, tak aj v vznetových motoroch a líšia sa najmä percentom výfukových plynov, ktoré sa vracajú späť do obehu.

Poškodenia a problémy s EGR ventilom

Poškodenia a problémy s EGR ventilom

Zďaleka najväčšou prekážkou, ktorej čelí EGR ventil (a iné komponenty spaľovacieho systému), je znečistenie pevnými časticami a sadzou, ktoré sa vo všeobecnosti označujú ako karbonizácia potrubia. Napriek tomu, že výfukové plyny pred vstupom do ventilu bežne prechádzajú cez filter pevných častíc, platí to len v prípade, že prevádzková teplota motora bola/je dostatočne vysoká. Keď je totiž systém chladný, výfukové plyny sa dostávajú priamo do ventilu a spôsobujú nielen tvorbu sadzí v EGR, ale majú aj podobne škodlivý účinok na sacie potrubie a potenciálne aj na iné komponenty.

To môže mať celý rad následkov, ktoré si vodiči zvyčajne rýchlo všimnú. Motor môže napríklad pri prudkej akcelerácii ľahko „trhať“ a strácať výkon. Takisto štartovanie motora už nebýva také plynulé a spoľahlivé ako predtým a môžete počuť výrazné klepanie. Jedným z dôsledkov, ktorý si nemusíte všimnúť okamžite, ale ktorý má potenciál ďalej kontaminovať potrubie vášho vozidla, je upchatý filter pevných častíc. Najmä pri vozidlách s naftovým motorom je to kľúčový prvok, ktorý umožňuje zbaviť výfukové plyny najškodlivejších drobných častíc, ktoré by inak mohli znečistiť nielen životné prostredie, ale aj vaše pľúca. Akonáhle sa upchá, je potrebné ho vymeniť, aby sa zabránilo tvorbe ďalších karbónových usadenín vo vašom aute. Jedným z posledných dôsledkov môže byť aj zvýšená dymivosť, ktorú si preberieme v nasledujúcom odseku.

EGR ventil a dymivosť

EGR ventil a dymivosť

Od roku 2019 sa požiadavky na pravidelné emisné a technické kontroly výrazne sprísnili. Hoci predtým bolo zvyčajne možné prejsť aj s poškodeným katalyzátorom, je teraz potrebná oveľa väčšia miera opatrnosti. Pokiaľ vás čoskoro čaká kontrola a vy spozorujete zvýšenú tvorbu dymu, môže to byť spôsobené zaneseným EGR ventilom. Obzvlášť ak majú výfukové plyny modrasté sfarbenie, môže to byť prítomnosťou zvyškov sadzí, ktoré sa dostali do výfukového traktu. Správne fungujúci výfukový systém je preto absolútne nevyhnutný na úspešné absolvovanie emisnej kontroly a ak máte podozrenie, odporúčame vám, aby ste svoje vozidlo vopred nechali skontrolovať v servise.

Ušetríte si tak zbytočné dodatočné poplatky a nebudete musieť stále plánovať nové prehliadky na STK.

Zaslepenie EGR ventilu

S cieľom zabezpečiť udržateľnosť automobilov v budúcnosti a vystaviť naše životné prostredie menšiemu množstvu jedovatých výfukových plynov sa vynachádza čím ďalej, tým viac technických zariadení, vďaka ktorým sa dieselové a benzínové motory stávajú šetrnejšími k prírode. Nie vždy sa to však zaobíde bez určitých obetí či obmedzení, ktoré sú zvyčajne na úkor výkonu. Mnohé moderné vozidlá sa preto v súčasnosti umelo priškrcujú, a to buď úpravou konštrukcie motora, alebo, ako v našom prípade, zariadeniami, ktoré ovplyvňujú zloženie palivovej zmesi.

Ďalším, a pravdepodobne väčším a citeľnejším faktorom, je zvýšená náročnosť údržby, najmä dieselových motorov. EGR ventily môžu viesť k výraznému nárastu zaťaženia uhlíkom, čím sa podstatne urýchli zanášanie potrubí.

Niektorí nadšenci do áut však nie sú ochotní vzdať sa dodatočného výkonu alebo skrátiť intervaly údržby, a preto nie je prekvapujúce, že na internete nájdete početné návody, ako zaslepiť, t. j. deaktivovať EGR ventil, aby ste zo svojho vozidla vyťažili maximum.

Na tomto mieste by sme chceli poukázať nielen na to, že by tým samozrejme klesol prínos pre životné prostredie, ale predovšetkým na to, že ide o opatrenie, ktoré nemusí zostať bez následkov.

Tak napríklad v niektorých krajinách EÚ je vypnutie ventilu nezákonné a tým trestné. Ak vám pri kontrole na to prídu policajti, môžete v určitých prípadoch počítať s poriadnou pokutou. Dôležitejšie však je, že väčšina výrobcov poskytuje svoje záruky len pri funkčnom EGR ventile, takže pri zaslepení zariadenia tieto garancie zaniknú.

Preto vám odporúčame dôkladne zvážiť, či negatíva skutočne prevažujú nad rizikami do takej miery, že ste ochotní ich podstúpiť. Radíme vám, aby ste sa riadili pokynmi výrobcu a úpravy vykonávali na vlastnú päsť len vtedy, ak v príručke nenájdete žiadne ďalšie informácie alebo keď sa spojíte s výrobcom a získate jeho písomný súhlas.

[Total: 0   Average: 0/5]