Čo je to ESC? Popis a princíp funkčnosti

Čo je to ESC? Popis a princíp funkčnosti

ESC označuje tzv. Electronic Stability Control (elektronický stabilizačný systém). Tento systém je inštalovaný na autách Hyundai, Chevrolet, Škoda, Kia, Lada, a iných vozidlách. Vylepšuje ovládateľnosť auta a pomáha predísť nehodám. Takisto vodičovi pomáha udržať sa v zamýšľanej trajektórii jazdy. Je to komplexné riešenie a často zahŕňa dodatočné funkcie, ako napríklad núdzového brzdového asistenta, zmiernenie rizika prevrátenia, a asistenta stability vozíka.

Ako funguje systém ESC

Systém ESC úzko spolupracuje s ostatnými jazdnými asistentmi, ako napríklad ABS a ASR. Zapína sa automaticky pri otočení kľúčika v zapaľovaní. Neustále porovnáva skutočnú dráhu vozidla so zamýšľanou dráhou jazdy a podľa potreby eliminuje rozdiely.

Údaje zo snímača uhlu volantu, snímača polohy plynového pedála, a spínača brzdového svetla sa používajú na monitorovanie úkonov vodiča; zatiaľ čo snímač odchýlenia sa od kurzu, snímače pozdĺžnej a bočnej akcelerácie, a snímače rýchlosti kolies poskytujú informácie o skutočnej dráhe jazdy vozidla.

Systém ABS funguje v kombinácii so systémom ESC pre udržanie zamýšľanej dráhy jazdy aplikovaním brzdnej sily na určité kolesá. Do elektronickej riadiacej jednotky sú posielané príkazy na obmedzenie krútiaceho momentu motora.

Keď sa systém aktivuje, na palubnej doske sa objaví a zabliká príslušný varovný indikátor. Systém môžete deaktivovať stlačením tlačidla na stredovej konzole.

Obľúbené vozidlá vybavené systémom ESC

Príčiny zlyhaní

  • Systém stratil svoje nastavenia po odstránení pólu batérie.
  • Vypálená poistka.
  • Poškodenie spojky Haldex.
  • Nesprávne údaje z ABS snímačov.
  • Poškodené elektrické vedenie.
  • Prehriatie riadiacej jednotky.