Čo je to imobilizér

Moderné vozidlá môžu mať z výroby inštalované rôzne bezpečnostné systémy, ktoré ich chránia pred krádežou. Jedným z najpoužívanejších systémov na ochranu proti krádeži vozidla je imobilizér. Čo je to, ako funguje, z čoho sa skladá a prečo si ho inštalovať do auta? Všetko sa dozvieš v tomto článku.

Imobilizér – základná charakteristika

Zo samotného názvu vyplýva, že imobilizér je zariadenie, ktoré za určitých podmienok dokáže znehybniť auto. Takýmto spôsobom svoje vozidlo majiteľ chráni pred neautorizovaným naštartovaním. Imobilizér je považovaný za jeden z najstarších bezpečnostných systémov inštalovaných v autách. Hoci dnes sa používajú iba elektronické imobilizéry, v minulosti sa za imobilizér mohlo považovať akékoľvek mechanické zariadenie, ktorého úlohou bolo znehybniť auto. Na tento účel sa používali napríklad tzv. papuče na kolesá alebo rôzne zámky na volant.

Princíp funkčnosti a porovnanie starších a novších zariadení

Imobilizér – základná charakteristika

Moderný imobilizér je vlastne elektrické zariadenie skladajúce sa z riadiacej jednotky, vodičov, konektorov a káblov, a prípadne diaľkového ovládania alebo špeciálneho spínača vo vozidle. Funguje na princípe odpojenia niektorých elektrických obvodov pre zabránenie naštartovania.

Staršie modely fungovali na princípe stáleho kódu zariadenia, ktorý z čipu musela prečítať riadiaca jednotka. Ak bol tento prečítaný kód zhodný s kódom uloženým v riadiacej jednotke, systém imobilizéra sa deaktivoval a do motora mohlo začať prúdiť palivo. V opačnom prípade zostal imobilizér aktivovaný a motor nebolo možné naštartovať až do poskytnutia správneho kódu. Tento princíp funkčnosti bol však jednoducho manipulovateľný a aj napriek jeho používaniu dochádzalo k pomerne častým a úspešným krádežiam vozidiel. Z toho dôvodu sa vyvinul nový typ imobilizéra.

Moderné zariadenia sa vyznačujú tým, že kód v čipe sa pravidelne mení a riadiaca jednotka je nastavená tak, aby rozpoznala, či sa v danej chvíli jedná o platný alebo neplatný kód. Keď je imobilizér aktívny a vodič sa snaží naštartovať vozidlo, na prístrojovom paneli sa zobrazí kontrolka imobilizéra v podobe auta a kľúča.

Typy imobilizérov – charakteristika, vlastnosti a porovnanie

Ak by si si chcel kúpiť nejaký imobilizér do tvojho auta alebo sa zaujímaš o to, aké zariadenie je v tvojom vozidle inštalované z výroby, najčastejšie sa stretneš s dvomi typmi imobilizérov.

Prvým typom je tzv. kontaktný imobilizér. Tento typ zariadenia je typický tým, že vodič so sebou musí nosiť kľúčenku, resp. prívesok, v ktorom je čip s kódmi (prípadne sa jedná o kombinovanú zostavu imobilizéra v kľúči). Čip vodič následne priloží vo vozidle na príslušné miesto (na kontaktné čítacie zariadenie), ktoré odošle signál do riadiacej jednotky. Tá potom vyhodnotí, či sa kód z čipu zhoduje s kódom v riadiacej jednotke a podľa toho auto buď odblokuje alebo nechá zablokované. Čítacie zariadenie častokrát obsahuje LED indikátory, ktoré majú vodičovi povedať, či je imobilizér stále aktívny alebo či je už vypnutý a či riadiaca jednotka akceptovala kód z čipu.

Druhým typom imobilizérov sú tzv. bezkontaktné zariadenia, ktoré fungujú na princípe automatického zablokovania chodu motora. Vo väčšine vozidiel to funguje tak, že na naštartovanie vozidla stačí, aby bol čip a čítacie zariadenie umiestnené v interiéri vozidla. Akonáhle vodič vypne motor a opustí vozidlo aj spolu s čipom do vzdialenosti väčšej než 3-5 metrov, dosah systému pre získavanie signálu z čipu sa stratí, a aktivuje sa tým imobilizér.

Špeciálnym doplnkom pre systém imobilizéra je skrytý spínač, ktorý si do svojich vozidiel necháva inštalovať pomerne veľa vodičov. O tomto skrytom tlačidle vie iba majiteľ auta a slúži na manuálne odblokovanie systému imobilizéra.

Problémy s imobilizérom – príčiny, príznaky a možné spôsoby opravy

Ako každé elektronické zariadenie, aj imobilizér môže časom zlyhať. Najčastejšie sa jedná o poškodenie elektrických súčiastok tohto systému, opotrebenie kontaktov, vodičov alebo konektorov. Niekedy sa zvykne poškodiť aj niektorá z riadiacich jednotiek. V týchto prípadoch je vhodné, aby si si poškodené súčiastky nechal vymeniť v autorizovanom servise. Ich cena nie je vysoká, no zaručenie ich funkčnosti je nesmierne dôležité pre celkovú ochranu tvojho auta pred krádežou, ale aj pre zaručenie toho, že i ty sám budeš môcť auto kedykoľvek bez problémov naštartovať.

Menej závažným problémom je napríklad vybitie batérie v kľúči. Kúpa novej batérie a jej výmena je veľmi jednoduchá a zvládneš ju vykonať aj sám bez potrebných predchádzajúcich skúseností a špeciálnych znalostí.

Okrem toho môže byť poškodenie imobilizéra spojené s ďalšími problémami, ktoré sa objavia v pridružených systémoch vozidla. Jedná sa najmä o nefunkčnosť systému centrálneho zamykania, nefunkčnosť alarmu, svietenie alebo blikanie kontrolky imobilizéra, prípadne to, že motor krátko po naštartovaní zhasne.

Ak ti imobilizér spôsobuje problémy, deaktivuj ho

Tieto zariadenia nepatria medzi najspoľahlivejšie a majitelia áut sa často stretávajú s ich poruchami. Poruchy v týchto zariadeniach je náročné opraviť a preto sa musia jednotlivé moduly imobilizéra vymeniť, čo však navyšuje cenu celého bezpečnostného systému vozidla. V niektorých prípadoch je rozumnejšie a omnoho lacnejšie deaktivovať tento systém, a to najmä vtedy, ak spôsobuje časté problémy so štartovaním a chodom vozidla.

Deaktiváciou tohto zariadenia síce prídeš o jednu úroveň ochrany vozidla pred krádežou, no existujú aj rôzne iné a spoľahlivejšie systémy, ktoré je vhodné do auta inštalovať na účel jeho ochrany. Deaktiváciu si môžeš nechať urobiť v autoservise, a vykonáva sa tromi rôznymi spôsobmi.

Prvým spôsobom je prepísanie kódu softvéru priamo v riadiacej jednotke motora. Ide o pomerne sofistikovaný postup, preto ho určite nechaj na odborníkov. Druhým spôsobom deaktivácie je vypnutie riadiacej jednotky imobilizéra. Tento postup sa uplatňuje najmä vtedy, keď sa poškodí kľúč alebo čítacie zariadenie. Tretím spôsobom je výmena riadiacej jednotky imobilizéra za zariadenie, ktoré pri čítaní z čipu uvádza stále ten istý súbor kódov. Deaktivácia sa vo všetkých troch prípadoch vykonáva za pomoci špecializovaného vybavenia, takže so svojpomocným vypnutím pravdepodobne nepočítaj.

Výhody verzus nevýhody používania tohto bezpečnostného zariadenia

Výhody verzus nevýhody použitia imobilizéra

Medzi nesporné výhody používania tohto zariadenia určite patrí zvýšená ochrana pred krádežou. Hoci ide o pomerne jednoduché a lacné zariadenie, jeho deaktivácia je veľmi náročná, čo výrazne sťažuje prácu zlodejom.

Nevýhody imobilizérov sú menšia spoľahlivosť pri dlhodobom používaní a potreba sledovania stavu nabitia batérie v kľúči. Ak sa batéria vybije a nemáš k dispozícii novú, plne nabitú, auto pravdepodobne nebude možné naštartovať. Nevýhodou tiež môže byť, že toto elektronické zariadenie môže byť rušené napríklad elektromagnetickým vlnením z mobilného telefónu alebo iných malých elektronických zariadení, ktoré máš v aute.

Ak by sme to však chceli zhrnúť, môžeme povedať, že imobilizér sa do auta určite oplatí inštalovať. Predstavuje zvýšenie ochrany vozidla a tebe umožní pokojnejšie spávať.

Váš profil je váš osobný asistent.

Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty