Čo je to VSC? Popis a princíp funkčnosti

Čo je to VSC? Popis a princíp funkčnosti

VSC (Vehicle Stability Control – kontrola stabilizácie vozidla) je systém používaný v autách Škoda, Chevrolet, Kia, Hyundai, Toyota, Lexus, a Lada. Slúži ako prevencia pred šmykom a tzv. driftovaním. Pomáha udržať zamýšľaný smer jazdy vozidla pri manévroch, čo zlepšuje ovládateľnosť a bezpečnosť.

Ako funguje systém VSC

Riadiaca jednotka systému analyzuje signály prichádzajúce zo snímača vychýlenia sa z kurzu, snímača spomaľovania, a senzorov rýchlosti kolies. Určí sa skutočný smer jazdy, v ktorom sa vozidlo pohybuje. Získané údaje sa porovnajú s údajmi zo snímača uhlu volantu, snímača tlaku v brzdovom systéme, a polohy spínača brzdového svetla.

Nezhoda medzi skutočným smerom jazdy a zamýšľaným smerom jazdy aktivuje systém VSC. Keď sa aktivuje, zapojí sa aj systém ABS a systémy kontroly trakcie. Jednotlivé kolesá sa spomalia. Vďaka tomu sa výkon motora rozdelí medzi kolesá a obnoví sa trajektória jazdy. Vo vysokej rýchlosti systém mení uhol otvorenia škrtiacej klapky, čím zníži rýchlosť auta.

Obľúbené autá vybavené systémom VSC

Dôvody, prečo môže tento systém zlyhať

  • Kolesá nie sú správne vyrovnané.  
  • Inštalované boli kolesá nesprávnej veľkosti.
  • Zlyhania zapaľovacej cievky.
  • Používanie paliva nízkej kvality.
  • Poškodenie kyslíkového snímača.