Snímač teploty chladiacej kvapaliny

Snímač teploty chladiacej kvapaliny

Vozidlo je súborom množstva systémov, jednotiek a súčiastok, ktoré spolu dokonalo spolupracujú a spoločne vytvárajú perfektne bežiaci stroj. Takýto stroj, a predovšetkým motor vozidla, obsahuje veľmi veľa veľkých, ale aj maličkých súčiastok, ktorých správna funkčnosť je nesmierne dôležitá pre celkový správny chod motora. V tomto článku budeme hovoriť o veľmi nenápadnej, no napriek tomu významnej súčiastke – o snímači teploty chladiacej kvapaliny. Vieš, na čo tento komponent slúži a kde v aute sa nachádza? Ak nie, čítaj ďalej!

Funkcia snímača teploty chladiacej kvapaliny

Hoci je táto súčiastka svojimi rozmermi pomerne malá, jej význam a dôležitosť sú obrovské. Jej správna funkčnosť výrazne ovplyvňuje správny chod motora, pričom hlavnou funkciou tohto komponentu je sledovanie teploty chladiacej kvapaliny. Snímač je elektronické zariadenie, ktoré z chladiaceho systému vozidla prijíma informácie o teplote prúdiacej kvapaliny, a tieto informácie posiela v podobe elektrických signálov do riadiacej jednotky.

Následne riadiaca jednotka na základe týchto informácií vysiela do rôznych ďalších systémov signály, ktoré menia režim chodu motora. Ak by bol snímač teploty chladiacej kvapaliny poškodený, riadiacej jednotke by poskytoval nesprávne údaje, čoho dôsledkom by bolo napríklad prehrievanie motora a jeho následné poškodenie, zvýšená spotreba paliva, či problémy so štartovaním motora. Z toho dôvodu je potrebné, aby bola táto súčiastka neustále plne funkčná.

Ako funguje čidlo chladiacej kvapaliny

Čidlo chladiacej kvapaliny je elektronická súčiastka, ktorá funguje na princípe zmeny elektrického odporu podľa úrovne teploty chladiacej kvapaliny. Čím je teplota kvapaliny nižšia, tým je odpor čidla vyšší – a naopak, čím je teplota vyššia, tým je odpor snímača nižší. Princíp funkčnosti tohto typu snímača je teda veľmi jednoduchý, a rovnako jednoduchá je jeho diagnostika, ak sa ti zdá, že niečo s touto súčiastkou nie je v poriadku. Stačí iba zmerať jej elektrický odpor a na základe toho zistíš, či je funkčná alebo nie.

Údaj o hodnote elektrického odporu sa prostredníctvom signálu prenesie do riadiacej jednotky, ktorá na základe tejto informácie môže upraviť napríklad dávkovanie paliva do motora, moment zapaľovania, čas vstrekovania, alebo napríklad to, pri akých otáčkach bude motor bežať pri voľnobehu. Všetky tieto chody sú priamo závislé od teploty motora, a teda od toho, aké údaje poskytne snímač teploty chladiacej kvapaliny riadiacej jednotke.

Ako zistiť, že je tento snímač poškodený?

Ak sa ti zdá, že motor tvojho auta sa často alebo príliš rýchlo prehrieva aj pri nižšej záťaži, alebo vidíš, že auto má zvýšenú spotrebu paliva a nižší výkon, je vhodné skontrolovať, či náhodou nie je poškodený snímač teploty chladiacej kvapaliny.

Jeho zlyhanie je možné zistiť zmeraním odporu. Toto meranie sa uskutočňuje pomocou ohmmetra, a zaznamenať je potrebné dva údaje odporu. Najskôr sa zmeria elektrický odpor pri studenom motore, a potom sa zmeria aj pri zahriatom motore. Následne sa pozri do návodu na používanie auta a vyhľadaj si referenčné hodnoty odporu, ktoré by malo mať plne funkčné čidlo. Ak sa tieto hodnoty výrazne líšia od referenčných hodnôt, snímač teploty chladiacej kvapaliny bude pravdepodobne poškodený.

V prípade, ak je snímač chybný, resp. nefunkčný, neopravuje sa, ale je potrebné ho vymeniť. Tento úkon bez problémov zvládneš aj sám a nie je to nič náročné. Môže sa však stať, že pri výmene snímača unikne malé množstvo chladiacej kvapaliny, a preto je po dokončení práce potrebné do systému doliať novú kvapalinu, aby sa zabezpečil plynulý a správny chod systému chladenia motora.

Kde sa nachadza snímač teploty chladiacej kvapaliny

Pýtaš sa, kde sa tento snímač nachádza? Nájdeš ho buď v bloku motora, v hlave valcov alebo na termostate, prípadne pri chladiči. Niektoré vozidlá majú dva snímače teploty chladiacej kvapaliny. Jeden z nich sleduje stav chladiacej kvapaliny a režim chodu motora, a druhý sa stará o správne zobrazenie teploty chladiacej kvapaliny na prístrojovom paneli.

Príznaky zlyhania – prečo sa zvýši spotreba paliva, keď je snímač teploty poškodený?

Сhybny snímač chladiacej kvapaliny

Najčastejším príznakom zlyhania čidla chladiacej kvapaliny je zvýšenie spotreby paliva. Je tomu tak preto, lebo riadiaca jednotka na základe nesprávnych údajov zo snímača vysiela signál do systému vstrekovania paliva o potrebe dodávky takého množstva paliva, ktoré je potrebné na chod motora, keď je v studenom stave. Keď je motor studený, v rámci svojej prevádzky potrebuje viac paliva, vďaka čomu sa rýchlejšie rozohreje.

Ďalším príznakom je napríklad nestabilný chod motora pri voľnobehu. V tomto prípade dostáva riadiaca jednotka mylné informácie zo snímača, a chvíľu si myslí, že motor je rozohriaty a môže pri voľnobehu použiť nižšie otáčky motora, a o chvíľu na to si zasa myslí, že motor je studený, a otáčky motora je potrebné zvýšiť. Na ukazovateli otáčok motora sa to potom prejavuje kolísaním ručičky.

Okrem týchto príznakov sa poškodenie snímača môže prejaviť aj na samotnom ukazovateli teploty chladiacej kvapaliny. Ak snímač zlyhal, hodnota na ukazovateli teploty bude výrazne kolísať a nebude odrážať skutočný stav.

Čo je príčinou zlyhania tohto snímača?

Čo sa týka príčin zlyhaní, keďže sa jedná o elektronickú súčiastku, najčastejšie môžeme hovoriť o korózii, poškodení konektora, vodiča alebo o skrate. V týchto prípadoch prestane snímač posielať signál riadiacej jednotke, a tá nebude vedieť, čo má robiť. V moderných autách je táto situácia vyriešená tak, že v prípade zlyhania snímača teploty chladiacej kvapaliny riadiaca jednotka automaticky začne pracovať s uloženou referenčnou hodnotou elektrického odporu, ktorá sa rovná hodnote odporu pri zahriatom motore. Vďaka tomu budeš môcť zájsť s autom do najbližšieho autoservisu bez toho, aby sa prehrial motor tvojho vozidla.

Ak hľadáš miesto, kde si môžeš kúpiť spoľahlivé snímače teploty chladiacej kvapaliny za rozumnú cenu, neváhaj a klikni na náš online obchod AUTODOC. Zo širokého sortimentu si určite vyberieš snímač vhodný do tvojho auta. Ak máš zálusk aj na chladiacu kvapalinu, stačí sa iba pohrabať v našom katalógu a objednať ten správny produkt. Ak by si mal problémy s výberom správneho čidla chladiacej kvapaliny alebo ak sa potrebuješ poradiť, ako nájsť a správnym spôsobom vymeniť túto súčiastku v tvojom aute, kontaktuj náš podporný tím pre zákazníkov, ktorý ti veľmi rád pomôže a odpovie na tvoje otázky.

 Odporúčanie na záver:  nejazdi s autom, ak vidíš, že sa jeho motor často prehrieva. Čo najskôr zájdi do autoservisu a nechaj si skontrolovať systém chladenia, predovšetkým správnu funkčnosť snímača teploty chladiacej kvapaliny. Ak bude poškodený, jeho okamžitá výmena a inštalácia nového bude omnoho lacnejšia a jednoduchšia, než oprava prehriateho motora.

[Total: 0   Average: 0/5]