TSP: definícia, funkcia, princíp funkčnosti, a príčiny zlyhania

TSP: definícia, funkcia, princíp funkčnosti, a príčiny zlyhania

TSP (systém stability vozíka/prívesu) je systém kontroly stability vozíka/prívesu inštalovaný na autách Opel a Vauxhall. Tento systém eliminuje kývanie vozíka/prívesu, bráni jeho prevráteniu a pomáha ho udržať v špecifikovanej trajektórii jazdy. Je súčasťou elektronického systému kontroly stability ESP.

Ako funguje systém TSP

Systém automaticky deteguje prítomnosť vozíka/prívesu a aktivuje sa pri rýchlosti viac ako 60 km/h. Systém využíva rovnaké senzory ako ESP. Tieto senzory analyzujú údaje zo snímača rýchlosti kolesa, miery vychýlenia sa od kurzu jazdy, laterálnej akcelerácie, uhlu volantu a iné hodnoty pre určenie, či sa vozík/príves začína kývať. Tieto údaje sa porovnajú s predvolenými parametrami, ktoré sú špecifikované v nastaveniach TSP.

Jednotlivé kolesá sa spomalia, ak budú detegované odchýlky od parametrov. Na to sa používa ABS čerpadlo a solenoidy. Tiež sa môže prispôsobiť poloha škrtiacej klapky, čo pomáha obmedziť krútiaci moment motora.

Obľúbené modely Opel/Vauxhall vybavené systémom TSP

Príčiny zlyhania

  • Zlyhanie ABS senzora
  • Nízka hladina brzdovej kvapaliny
  • Zlyhanie senzora miery vychýlenia sa od kurzu jazdy a laterálnej akcelerácie 
  • Zlyhanie zapaľovacej cievky a zapaľovacej sviečky
  • Inštalácia pneumatík nevhodnej veľkosti.
[Total: 0   Average: 0/5]