VDC: definícia, vlastnosti a princíp funkčnosti

VDC: definícia, vlastnosti a princíp funkčnosti

VDC (systém dynamickej kontroly vozidla – Vehicle Dynamic Control) je systém kontroly stability, ktorý sa inštaluje na autách Alfa Romeo, Subaru, Fiat, Nissan, a Infiniti. Optimalizuje prevádzku systému ABS, kontroly trakcie, a iných systémov určených na zabránenie prekĺzavaniu a stabilizovanie pohybu vozidla.

Ako funguje systém VDC

Porovnávajú sa parametre zamýšľanej a skutočnej trajektórie jazdy vozidla. Ak sa skutočná líši od zamýšľanej, obmedzí sa krútiaci moment a jednotlivé kolesá sa spomalia. Pomáha to autu vrátiť sa do zamýšľaného smeru jazdy a udržať si potrebnú priľnavosť na vozovku.

 Pre zhodnotenie vodičovho vstupu systém VDC analyzuje: 
  • i uhol natočenia volantu
  • i polohu brzdového pedála
  • i prevádzkový režim motora
  • i aktuálne používaný zaradený prevodový stupeň

Skutočná trajektória jazdy vozidla je zhodnotená použitím údajov z rôznych senzorov: rýchlosti kolesa, miery vychýlenia z kurzu jazdy, laterálnej a pozdĺžnej akcelerácie.

Čerpadlo ABS a solenoidy sú zodpovedné za aplikovanie brzdnej sily na jednotlivé kolesá. Poloha škrtiacej klapky sa prispôsobí limitu krútiaceho momentu motora.

Obľúbené autá vybavené systémom VDC

Dôvody zlyhania

  • ! Poškodené snímače ABS.
  • ! Poškodené vodiče ABS snímačov alebo snímača miery vychýlenia sa z kurzu jazdy.
  • ! Oxidácia svoriek hydraulickej jednotky alebo snímača akcelerácie.
  • ! Nesprávna veľkosť pneumatík.
  • ! Nízka hladina brzdovej kvapaliny.
  • ! Opotrebované brzdové platničky.