Ako vyčistiť DPF filter

Ako vyčistiť DPF filter

DPF filter, alebo filter pevných častíc, je súčasťou každého moderného vozidla s dieselovým motorom. Názov tejto súčiastky je pomerne známy, no nie každý vie, na čo tento komponent slúži, kde presne sa nachádza, a prečo je dôležité udržiavať ho v dobrom stave. V tomto článku sa v krátkosti pozrieme na to, čo je to filter pevných častíc, aká je jeho funkcia vo vozidle, ako sa oň správne starať a kedy ho vymeniť. No a okrem toho sa povenujeme poruchám a poškodeniam DPF filtra, ich príčinám a spôsobom opravy a obnovy.

Funkcia a princíp funkčnosti filtra pevných častíc

Funkcia a princíp funkčnosti filtra pevných častíc

Už zo samotného názvu vyplýva, že filter pevných častíc má na starosti zachytávanie častíc určitej veľkosti, ktoré sa nachádzajú vo výfukových plynoch ako produkty spaľovania dieselového paliva. Navyše, DPF filtre sa dnes už začínajú inštalovať aj v najmodernejších autách s benzínovým motorom. Hlavným cieľom inštalácie tejto súčiastky v moderných vozidlách je teda zníženie miery škodlivosti výfukových plynov. Obvyklá životnosť tejto súčiastky je okolo 200 000 km, no v prípade používania nekvalitného paliva alebo nesprávnej prevádzky motora sa táto životnosť môže skrátiť až o polovicu.

Príznaky a príčiny zlyhania DPF filtra

Nesprávna prevádzka motora patrí medzi najčastejšie príčiny skrátenia životnosti tejto súčiastky a jej následného zlyhania. Ako aj u iných filtrov, aj tu platí, že DPF filter sa môže časom upchať. Jeho výmena za nový však nie je jediným riešením. Funkčnosť a kapacitu filtra pevných častíc je možné obnoviť tzv. procesom regenerácie, ktorého princíp si vysvetlíme nižšie.

Príznaky zlyhania DPF filtra

Prvým a základným príznakom upchatého a nefunkčného filtra je samozrejme rozsvietenie kontrolky filtra pevných častíc. Riadiaca jednotka motora ťa týmto spôsobom upozorní, že uvedenej súčiastke je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. V tomto prípade je vhodné, ba až potrebné auto zastaviť a začať s prvotnou diagnostikou. Kontrolka sa väčšinou rozsvieti z dvoch hlavných dôvodov.

Prvý, závažnejší problém, je poškodenie samotného filtra. Toto poškodenie môže byť napríklad mechanické, alebo systémové, kedy filter často spúšťa proces regenerácie, ale len málokedy je schopný ju dokončiť. Možným spôsobom opravy je iba jeho výmena. Druhý, menej závažný problém, je uvedené zanesenie DPF filtra. Signalizácia na prístrojovom paneli ťa upozorňuje, že filter je potrebné prečistiť prostredníctvom procesu regenerácie.

Proces regenerácie a prevencia výskytu porúch u filtra pevných častíc

Základnou podmienkou procesu regenerácie je, aby motor dlhšiu dobu bežal v rámci svojej prevádzkovej teploty na vyšších otáčkach, vďaka čomu získajú výfukové plyny vyššiu teplotu a následne touto zvýšenou teplotou bude možné vypáliť sadze, ktoré sa usadili na filtri. Po dokončení procesu regenerácie kontrolka poruchy DPF filtra zmizne z prístrojového panela. Pasívna regenerácia prebieha pri nižších teplotách výfukových plynov a aktívna regenerácia prebieha pri vyšších teplotách výfukových plynov a poriadne zahriatom motore. Spúšťa ju riadiaca jednotka motora. Vo všeobecnosti každému autu viac prospievajú dlhšie jazdy, keď sa motor dostane do svojej prevádzkovej teploty.

V niektorých moderných vozidlách sa na podporu funkčnosti DPF filtra používajú špeciálne aditíva, ktorých účelom je zníženie teploty potrebnej na vypálenie sadzí. Vďaka tomu sa filter nezanáša takým rýchlym tempom, než ako by tomu bolo bez použitia týchto prídavných látok. Následná regenerácia filtra je omnoho rýchlejšia, čím sa predlžuje jeho životnosť. Systém, do ktorého sa pridávajú aditíva, je však potrebné udržiavať v prevádzkyschopnom stave a na dopĺňanie aditív sa nesmie zabudnúť.

Proces regenerácie u filtra DPF

Okrem aditív je tu ešte jedna možnosť, a to vyčistenie celého systému spaľovania paliva od uhlíkových usadenín a sadzí, tzv. dekarbonizácia motora. Sadze sa tvoria pri neúplnom spaľovaní paliva a usádzajú sa na všetkých komponentoch motora a vo výfukovom systéme, vrátane DPF filtra. V rámci procesu dekarbonizácie motora sa používajú špeciálne prostriedky a chémia, ktorú si môžeš kúpiť buď sám alebo necháš túto prácu na odborníkov v autoservise. Jedná sa o špecializované čističe motorov v tekutom stave, ktoré sa lejú do zohriateho oleja v motore. Následne je potrebné, aby motor niekoľko minút bežal, vďaka čomu na seba čistič naviaže všetky nečistoty. Olej sa spolu s tekutinou nakoniec vypustí a do systému sa naleje nový motorový olej. Motor bude následne bežať hladko, s vyšším výkonom a nižšou spotrebou paliva, pričom DPF filter bude mať menej práce s filtrovaním nečistôt.

Tipy pre správnu funkčnosť DPF filtra a predĺženie jeho životnosti

Ak chceš, aby ti filter pevných častíc vydržal v tvojom aute čo najdlhšie, zameraj sa na veci a spôsob jazdy, ktorý bude pre túto súčiastku najviac vyhovujúci. Ide najmä o to, aby si často nejazdil príliš krátke trasy, ale snaž sa auto využívať na maximum tak, aby jedna jazda trvala minimálne 30 minút. Ak budeš často jazdiť krátke trasy, môžeš si byť istý, že čoskoro sa ti na prístrojovom paneli objaví kontrolka poruchy DPF filtra. V takom prípade opravu tejto poruchy určite neodkladaj a čo najskôr si naplánuj dostatočne dlhú a pre auto dostatočne náročnú jazdu, počas ktorej bude schopné zahájiť a úspešne dokončiť proces regenerácie DPF filtra.

Čím dlhšie sa takáto obnova filtra bude odkladať, tým viac sa zanesie nečistotami, a v konečnej fáze bude jediným riešením iba nie príliš lacná výmena tejto súčiastky.

Tip 1: správna funkčnosť DPF filtra sa dá skontrolovať aj voľným okom. Pozri sa na koncovku výfuku. Ak na nej vidíš nejaké čierne usadeniny alebo iné podobné zašpinenie, filter pevných častíc pravdepodobne nefunguje tak, ako by mal. Ak sa z výfuku valí hustý čierny dym, nefunkčnosť DPF filtra je zjavná.

Tip 2: DPF filter nikdy nečisti vodou alebo príliš agresívnou chémiou, ktorá by ho mohla zničiť. Dôsledkom použitia takýchto chemikálií nie je len poškodenie DPF filtra, ale napríklad aj katalyzátora, a následná oprava by bola omnoho drahšia.

V neposlednom rade je tiež nesmierne dôležité používať kvalitné palivo a motorový olej. Tieto látky majú totiž vplyv na celkovú čistotu motora a množstvo usadenín a sadzí, ktoré sa v ňom hromadia. Čím je palivo kvalitnejšie, tým obsahuje menej nečistôt, a dá sa povedať, že filter má tým menej práce a tým sa dosiahne jeho dlhšia životnosť. Spolu s kvalitným palivom sa odporúča pravidelne používať vhodné aditíva.

Ak by si náhodou potreboval nový DPF filter, obráť sa na odborníkov z online obchodu AUTODOC, ktorí ti veľmi radi poradia ohľadom výberu produktov. Na našej stránke nájdeš široký sortiment komponentov, príslušenstva do auta alebo nástroje, aditíva a chémiu na čistenie DPF filtrov vďaka, ktorým bude jeho regenerácia a obnova funkčnosti rýchla, jednoduchá a cenovo výhodná. S opravou neváhaj a kontaktuj nás ešte dnes!