Čo je lambda sonda a k čomu slúži

Čo je lambda sonda a k čomu slúži

Toto malé zariadenie sa môže zdať na prvý pohľad nenápadné, ale najmä v dnešnej dobe plní nenahraditeľnú úlohu: kontroluje optimálne zloženie zmesi výfukových plynov. Optimálne sa v tomto prípade vzťahuje na zabezpečenie najlepšieho možného pomeru medzi nízkou spotrebou paliva a minimálnymi ekologickými dôsledkami. Niektoré vozidlá majú v súčasnosti dokonca dve sondy; jednu pred katalyzátorom a druhú za ním. Bez ohľadu na to, koľko ich má váš konkrétny model, by sme si dnes v tomto článku radi objasnili, ako takýto merací prístroj funguje a ako môžete odhaliť, či je poškodený.

Ako funguje lambda sonda?

Predovšetkým, pár viet k názvu prístroja. „Lambda“ (λ) je grécky ekvivalent latinského písmena „L“ a mnohí ho určite ešte poznajú z vyučovania matiky. V súvislosti s výfukovou sústavou hovoria odborníci o hodnote lambda = 1, čo znamená, že množstvo vzduchu privádzaného do výfukových plynov zodpovedá ideálnemu zloženiu. Vychádza sa zo zmiešavacieho pomeru približne 14,7 kg vzduchu a 1 kg paliva. Počas prevádzky nie je táto hodnota samozrejme nikdy konštantná a podlieha častým výkyvom. Ak sa lambda rovná hodnote 0,9, označuje sa to ako „bohatá“ zmes a ak je lambda = 1,1, reč je o tzv. „chudobnej“ zmesi. Bohatá zmes totiž znamená nedostatok vzduchu a motor vtedy dosahuje svoj maximálny výkon. Na druhej strane, pri hodnote 1,1 je spotreba zasa najnižšia. Avšak na to, aby katalyzátor, ktorý je zodpovedný za premenu jedovatých a nebezpečných škodlivín vo výfukových plynoch na menej škodlivé, čo najlepšie redukoval znečisťujúce látky, by sa hodnota mala pohybovať v rozmedzí Lambda 1 (0,98 – 1,01). Preto je potrebné mať zariadenie, ktoré neustále meria zloženie emitovaných výfukových plynov a odovzdáva správne údaje, aby riadiaca jednotka motora mohla vykonať príslušné zmeny spaľovania vo valcoch.

A práve tu vstupuje do hry lambda sonda. Je nainštalovaná vo výfukovom potrubí a neustále porovnáva skutočné s predpísanými ideálnymi hodnotami. Výfukové plyny, ktoré ňou prechádzajú, v nej vyvolávajú chemickú reakciu. V závislosti od toho, či je vstreknuté príliš málo alebo príliš veľa paliva, sa táto reakcia líši a do riadiacej jednotky sa vyšle príslušný elektrický signál. Tá potom reguluje proces spaľovania tak, aby sa dosiahla požadovaná hodnota. Ako sme už spomenuli, najmä súčasné automobily disponujú dvoma takýmito snímačmi. Snímač umiestnený pred katalyzátorom plní klasickú funkciu lambda sondy. Druhá, zabudovaná priamo za katalyzátorom, hodnotí účinnosť, a tým aj funkčnosť katalyzátora. Z tohto dôvodu sa niekedy nazýva jednoducho kontrolná sonda.

Ako rozpoznám, že je moja lambda sonda poškodená?

Ako rozpoznám, že je moja lambda sonda poškodená

Ak to chcete zistiť, existuje niekoľko základných a jednoduchých indícií. Keď dôjde k zlyhaniu lambda sondy, môžete počítať s vyššou spotrebou paliva v relatívne kratkom čase. Pokiaľ pomer zmesi už nie je regulovaný, môže to viesť k nepriaznivej zmene, ktorá bude mať negatívny vplyv aj na výkon vozidla. Pravdaže, nie vždy je samozrejmé, že si takúto zmenu všimneme okamžite; niekedy môžu prejsť celé mesiace bez toho, aby sme to zaznamenali. Ďalším indikátorom sú preto samotné výfukové plyny. Ak sú zvláštne čierno sfarbené alebo veľmi silno zapáchajú benzínom, že ho je cítiť, aj keď napríklad stojíte vedľa vozidla, môže to znamenať nadmerne vysokú koncentráciu paliva, a teda chybnú lambda sondu. A nakoniec, na prístrojovej doske môžete nájsť ešte dve pomôcky. Po prvé, kolísanie ukazovateľa otáčok motora poukazuje na chybné vstrekovanie. Po druhé, a to je zďaleka najjednoduchšia metóda, máte kontrolku motora, ktorá síce môže upozorňovať na mnohé typy porúch, ale poskytuje dobrú orientačnú informáciu a spolu s ďalším indikátorom môže často presne ukázať na lambda sondu.

Aby ste však mali stopercentnú istotu, budete potrebovať špeciálne diagnostické zariadenie, ktoré majú k dispozícii napríklad servisy. Ale predtým, než sa tam vyberiete a necháte si sondu kompletne vymeniť, máte možnosť ju vyčistiť sami. Lebo porucha lambda sondy nemusí vždy znamenať, že je úplne vadná. Okrem toho je čistenie často rýchlejšie a lacnejšie ako kompletná výmena.

Ako môžem vyčistiť lambda sondu?

Ako môžem vyčistiť lambda sondu

Lambda sondy majú často mimoriadne dlhú životnosť. Skutočnosť, že snímač musí mať vysokú odolnosť, ovplyvňuje aj to, že je vo výfukovom potrubí vystavený enormnému teplu až do 600 °C. Staršie nevyhrievané sondy majú životnosť od 60 000 po 80 000 km, zatiaľ čo modernejšie vyhrievané zástupcovia si vyžadujú výmenu až po 160 000 km. Preto nefunkčná lambda sonda nemusí nevyhnutne znamenať, že je vadná a musí sa nahradiť. Nezriedka sa totiž stáva, že je len silne znečistená, napríklad menej kvalitným palivom, a preto už nie je schopná správne merať.

Ak máte podozrenie na závadu sondy, odporúčame ju pred jej úplnou výmenou vyčistiť. Ak sa samozrejme už pomaličky blíži interval výmeny, bude zas lepšie zaobstarať si nový prístroj.

Čistenie je našťastie pomerne jednoduché. K tomu budete potrebovať zariadenie na zdvihnutie vozidla, vhodný kľúč na uvoľnenie matice sondy, skrutkovač, sprej WD-40 a malú nádobku s benzínom. Pre vašu vlastnú ochranu sú potrebné aj bezpečnostné okuliare a pracovné rukavice. Nielen nečistoty a stopy maziva, ale ani benzín a sprej sa nesmú dostať na pokožku alebo do očí.

Skôr ako začnete, uistite sa, že sa s autom niekoľko hodín nešoférovalo. V opačnom prípade by výfukové potrubie mohlo byť stále zahriate a ľahko by ste sa tak mohli popáliť. Následne môžete vozidlo riadne zdvihnúť a zabezpečiť, aby vám samovoľne neodišlo. Keďže lambda sonda sa zvyčajne nachádza v zadnej časti výfukového potrubia, často postačí zdvihnúť iba zadnú nápravu alebo jedno zo zadných kolies. Vždy používajte aj dodatočné kliny pod kolesá a zatiahnite ručnú brzdu.

Potom sa môžete pozrieť pod auto a vyhľadať kryt elektroniky lambda sondy. Nájdete ho podľa kábla, ktorý vychádza zo sondy. Kryt býva pripevnený skrutkami; odstráňte ich, odpojte zástrčku sondy a vráťte sa k výfukovému potrubiu. Sprej WD-40 budete potrebovať na uvoľnenie matíc na závite snímača. V dôsledku vysokých teplôt sa závit v mnohých prípadoch rozšíri a bez vhodného penetračného oleja ho nebudete môcť odstrániť z matice – v najhoršom prípade ho dokonca môžete bez použitia takéhoto prípravku poškodiť.

Preto maticu najprv postriekajte sprejom a až potom ju odstráňte. Ďalej budete potrebovať malú nádobku na benzín. Aby ste sa vyhli vdychovaniu škodlivých benzínových výparov, je najlepšie umiestniť ju do garáže vedľa vyklopeného okna. V každom prípade na druhý deň garáž treba dobre vyvetrať. Vložte hlavu sondy, v ktorej sa nachádza meracie zariadenie, do pohonnej hmoty a dbajte na to, aby elektrický kábel zostal čistý: neponárajte ho do benzínu! Lambda sonda musí teraz stráviť v palive aspoň jednu celú noc. Na druhý deň by mal snímač vyzerať oveľa čistejšie ako deň predtým. Pomocou bavlnenej handričky ho opatrne očistite, pričom dbajte na to, aby ste nosili ochranné rukavice a nedostali sa do kontaktu s benzínom. Po tomto kroku už môžete všetko vrátiť na svoje miesto, a ste úspešne dokončili čistenie lambda sondy. Treba samozrejme po niekoľkých jazdách porovnať, či sa vám podarilo zaznamenať určité zlepšenie, či už po stránke spotreby paliva, alebo v iných ohľadoch.

Dôležité upozornenie: Manipulácia s benzínom môže byť životu nebezpečná. Nikdy nevdychujte výpary a toto čistenie nikdy nevykonávajte vo vnútri domu alebo bytu. Handru alebo utierku, ktorú ste použili na vysušenie sondy, nevyhadzujte jednoducho do odpadkového koša ani ju neukladajte do škatule. Pri vysychaní benzínu môžu výpary pri dostatočnom vonkajšom teple vyvolať samovznietenie paliva. Preto dajte látke pred likvidáciou rozhodne vyschnúť na voľnom priestranstve. Nikdy ju neuchovávajte vo vzduchotesnej nádobe.