Category: Výfukový systém

Ako vyčistiť DPF filter

DPF filter, alebo filter pevných častíc, je súčasťou každého moderného vozidla s dieselovým motorom. Názov tejto súčiastky je pomerne známy, no nie každý vie, na čo tento komponent slúži, kde …
[Pokračujte v čítaní......]

Čo je lambda sonda a k čomu slúži

Toto malé zariadenie sa môže zdať na prvý pohľad nenápadné, ale najmä v dnešnej dobe plní nenahraditeľnú úlohu: kontroluje optimálne zloženie zmesi výfukových plynov. Optimálne sa v tomto prípade …
[Pokračujte v čítaní......]

Čo je EGR ventil a na čo sa používa

Vzhľadom na stále prísnejšie predpisy v oblasti životného prostredia, ktoré nariaďujú EÚ a jednotlivé štáty, sú mnohí výrobcovia automobilov nútení prispievať k znižovaniu emisií oxidu dusičitého čoraz dokonalejšími systémami. …
[Pokračujte v čítaní......]