Z auta uniká olej: príčiny, dôsledky, riešenie problémov

Z auta uniká olej: príčiny, dôsledky, riešenie problémov

Motorový olej vykonáva veľmi dôležité funkcie. Vytvára povlak na povrchu dielov, aby sa zabránilo ich opotrebeniu, odvádza teplo z pohyblivých prvkov a chráni ich pred koróziou. Okrem toho čistí motor. Nedostatok maziva je nebezpečný pre motor. V tomto článku sa pozrieme, prečo vznikajú úniky, povieme vám, kde hľadať chybu a spoločne zistíme, či je jazda s autom, z ktorého uniká olej, bezpečná.

Prečo uniká olej z auta

 Najbežnejšími príčinami úniku oleja z auta sú: 

Opotrebované tesnenia

Tesnenia, tesniace prvky, O-krúžky sú obvykle z gumy, ktorá časom stráca svoju odolnosť a stáva sa menej elastickou. Výsledkom je, že z auta začne unikať olej v mieste kontaktných plôch, ktoré sú utesnené práve pomocou týchto prvkov.

Prečo uniká olej z auta

Riešenie:

 • Vizuálne skontrolujte kryt ventilu. Stopy maziva v mieste, kde je v kontakte s hlavou valca indikujú zhoršený stav tesnenia. Vymeňte ho.
 • Skontrolujte spojenie medzi blokom motora a hlavou valca: únik z tohto miesta sa môže objaviť v dôsledku prehrievania motora, čo vedie k deformácii bloku motora a hlavy valca, a k poškodeniu tesnenia.
 • Odskrutkujte uzáver nádržky pre chladiacu kvapalinu a skontrolujte, či sú v nej nejaké stopy maziva. Ich prítomnosť tiež indikuje stratu tesnosti v spoji medzi blokom motora a hlavou valca.
 • Skontrolujte olejové plniace hrdlo. Biela pena na ňom je znakom, že chladiaca kvapalina sa dostala do systému mazania.
 • Vymeňte tesnenie hlavy valca. Auto k tomu zavezte do autoservisu, pretože oprava pravdepodobne nebude len o inštalácii nového tesnenia: potrebné bude aj obrúsenie kontaktných plôch.
 • Skontrolujte montážnu pozíciu rozdeľovača zapaľovania. Ak uvidíte únik, vymeňte olejové tesnenie alebo O-krúžok.
 • Skontrolujte olejový filter. Ak z auta uniká olej spod tesnenia, skúste problém opraviť utiahnutím súčiastky väčšou silou. Ak to nepomôže, vymeňte komponent.
 • Skontrolujte olejové tesnenie kľukového hriadeľa. Zlyhanie môže byť spôsobené zvýšeným tlakom plynov v kľukovej skrini, alebo chybou pri inštalácii. Nainštalujte nové diely. Pozor: počas práce bude potrebné rozobrať motor. Preto sa odporúča vymeniť aj olejové tesnenie vačkového hriadeľa.

Skontrolujte olejové tesnenie kľukového hriadeľa

Zvýšený tlak v systéme

Vplyvom akumulácie nečistôt sa redukuje prietoková kapacita jednotlivých sekcií systému mazania, čo vedie k lokálnemu zvýšeniu tlaku. Môže to byť aj dôsledkom upchatia komponentov ventilácie kľukovej skrine, čo vedie k vniknutiu výfukových plynov do systému mazania. Výsledkom je, že olej je vytláčaný cez tesnenie a spoje. Niekedy je problém spôsobený príliš veľkým množstvom maziva a jeho vysokou viskozitou.

Riešenie:

 • Zmerajte tlak v systéme mazania použitím merača tlaku. Ak je vyšší než je normálny tlak, postúpte k ďalšiemu kroku.
 • Spomeňte si, kedy ste naposledy menili olej. Ak ste odvtedy najazdili asi 15,000 km, vymeňte mazivo aj olejový filter.
 • Uistite sa, že používate produkt s viskozitou, ktorú odporúča výrobca. Ak je nad normálnou hodnotou, tlak sa môže zvýšiť.
 • Vypláchnite systém mazania. K tomu nalejte špeciálne aditívum do olejového plniaceho hrdla, naštartujte motor a nechajte ho chvíľu bežať na voľnobeh. Potom vypusťte kvapalinu, vymeňte filter a nalejte nový olej.
 • Skontrolujte hladinu oleja. Ak je vyššia ako normálna hladina, vyberte prebytok oleja pomocou špeciálneho podtlakového zariadenia alebo ho vypustite cez výpustný uzáver.
 • Odstráňte a skontrolujte uvoľňovací tlakový ventil. Vyčistite ho od špiny. Skontrolujte, či sa blokovací mechanizmus pohybuje voľne. Ak je zablokovaný alebo zašpinený, ventil vymeňte alebo vymeňte celú zostavu čerpadla.
 • Zahrejte motor na prevádzkovú teplotu. Odstráňte uzáver olejového plniaceho hrdla a prekryte otvor vašou rukou. Požiadajte pomocníka, aby niekoľkokrát zatlačil plynový pedál, aby sa otáčky motora zvýšili na hodnotu 2,000–2,500 ot./min. Ak počas tohto úkonu cítite, že v systéme sa zvyšuje tlak, systém ventilácie kľukovej skrine bude poškodený. Auto odvezte do autoservisu a nechajte ho opraviť. Odborníci vyčistia komponenty a podľa potreby vymenia PCV ventil a zachyt. olejovú nádobu.

Skontrolujte hladinu oleja

Chyba pri inštalácii

Nesprávne utiahnutie skrutiek a nesprávna sekvencia utiahnutia môže spôsobiť zvlnenie alebo prasknutie tesnenia. Okrem toho môže byť deštrukcia tesnenia dôsledkom použitia tesniaceho materiálu a lepidiel na jeho zafixovanie.

Riešenie:

Vymeňte tesnenia a tesniace prvky. Dodržte hodnoty krútiaceho momentu utiahnutia, ktoré špecifikuje výrobca. Zaskrutkujte upevňovacie prvky podľa nákresu, ktorý nájdete v návode na používania auta. Pri inštalácii olejového tesnenia použite špecializované náradie.

Mechanické poškodenie

Môže byť spôsobené vniknutím cudzích predmetov alebo nárazom do prekážky, na čo je olejová vaňa veľmi náchylná a zraniteľná.

Mechanické poškodenie

Riešenie:

 • Utesnite prasklinu metódou zvárania za studena.
 • Auto zavezte do autoservisu, kde vám zvaria olejovú vaňu.
 • Nainštalujte si ochrannú mriežku olejovej vane. Ak často jazdíte v teréne alebo používate vaše auto na nekvalitných cestách, tento ochranný prvok vám pomôže vyhnúť sa mnohým problémom.

Uvoľnenie upevňovacích prvkov

Výsledkom jazdy na nekvalitných cestách a silných vibrácií auta, napríklad opotrebované komponenty zavesenia kolies, je uvoľnenie upevňovacích prvkov. Často spod nich uniká olej z auta.

Riešenie: 

Utiahnite svorky a upevňovacie prvky. Podľa potreby ich vymeňte.

Prečo je únik oleja z auta nebezpečný

Vplyvom nedostatku maziva sa zvyšuje miera opotrebenia kontaktných plôch. Má to predovšetkým negatívny vplyv na stav tesnení zdvíhadiel ventilov, čo celý problém následne zhoršuje. Olej, ktorého množstvo je už aj tak malé, sa dostáva do valcov motora, kde sa spaľuje. Nedostatok maziva spôsobuje deštrukciu a zablokovanie vačkového hriadeľa a kľukového hriadeľa, a tiež piestov motora. Niekey sa môžu poškodiť aj ojnice vplyvom prehrievania.

Ak z vášho auta uniká olej, zašpiní sa aj samotné telo motora a nahromadí sa v ňom nečistota. Bráni sa tak účinnému procesu výmeny tepla, zvyšuje sa záťaž na motor a môže sa objaviť jeho prehrievanie. Mazivo sa bude hromadiť v otvoroch pre sviečky zapaľovania, čo spôsobí zlyhanie v systéme zapaľovania. Okrem toho môže olej zničiť izoláciu vodičov pod kapotou a prvky spojky; zmäkčí gumové uloženia, tesnenia, a reaguje s plastovými dielmi.

Môžem s autom jazdiť, ak z neho uniká olej?

Ak je únik veľmi vážny, napríklad ak je prepichnutá olejová vaňa, auto sa nesmie používať. Najlepšie bude použiť odťahovú službu. V prípade menšieho poškodenia môžete zlyhanie opraviť pomocou tesniaceho materiálu alebo metódou zvárania za studena. Na ceste do autoservisu neustále monitorujte hladinu maziva. Keď sa zníži, doplňte olej do požadovanej hladiny, aby mali diely motora stále dostatok maziva.

Môžem s autom jazdiť, ak z neho uniká olej

Je možné, že vplyvom úniku oleja auto nenaštartuje?
Najčastejšie únik oleja nemá vplyv na štartovanie motora. V niektorých prípadoch, napríklad ak má auto senzor hladiny oleja, a jeho hladina sa dostala na kritické minimum, môže elektronická jednotka auta zakázať naštartovanie motora.

Záver

Životnosť každého motora priamo závisí na stave a hladine maziva. Preto je každý únik veľmi nebezpečný. Úniky by sa mali eliminovať okamžite po ich zistení. Oprava auta, z ktorého uniká olej, je vždy lacnejšia, než repasovanie alebo výmena celého motora.

Váš profil je váš osobný asistent.

Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty