Čo znamená brzdenie motorom

Ako funguje brzdenie motorom

Vieš, koľko typov bŕzd má každé moderné vozidlo? Vieš čo robiť, keď sa dostaneš do situácie, že brzdový systém tvojho auta zlyhá a vozidlo je potrebné núdzovo zastaviť? Ako na to? V dnešnom článku sa pozrieme práve na problematiku brzdového systému vozidla. Nie však priamo z pohľadu bŕzd ako takých, ale popíšeme si tzv. brzdenie motorom. Ak si o tomto výraze zatiaľ nepočul, náš článok bude pre teba určite veľmi užitočný.

Brzdenie vozidla – spôsoby a princíp funkčnosti

Každé moderné vozidlo má jeden centrálny (primárny) brzdový systém, ktorý zaručuje, že s autom bude vodič môcť kedykoľvek zastaviť alebo spomaliť. Okrem toho majú autá aj ručnú alebo parkovaciu brzdu, ktorá zabraňuje tomu, aby sa vozidlo pohlo počas státia. Táto brzda sa v prípade núdze môže použiť aj ako núdzová brzda pre úplné zastavenie vozidla.

V autoškolách sa však vodiči učia aj tretí spôsob, ako je možné vozidlo spomaliť alebo zastaviť. Jedná sa o tzv. brzdenie motorom. Ide vlastne o spôsob spomalenia vozidla na základe podraďovania na nižší prevodový stupeň, zvýšenia odporu motora a postupného znižovania otáčok motora. Poďme si to popísať bližšie.

Keď je auto v určitej rýchlosti, a ty nechceš zbytočne šliapať na brzdový pedál, spomaliť ho je možné aj uvoľnením plynového pedála. Keď sa auto dostane na hladinu rýchlosti, ktorá je obvyklým rozmedzím dvoch prevodových stupňov, bez dodatočného zošliapnutia plynového pedála stačí v tejto chvíli podradiť na nižší prevodový stupeň. Motor auta sa vďaka tomu dostane do vyšších otáčok, no keďže nedostane ďalšiu dávku paliva, otáčky motora začnú klesať a celý proces môže pokračovať podradením na ďalší (nižší) prevodový stupeň. Toto je možné opakovať až po najnižší prevodový stupeň a úplne zastavenie vozidla.

Pri tomto spôsobe brzdenia sa využíva sila samotného motora a pracuje sa tu s otáčkami motora. V benzínových motoroch sa po uvoľnení plynového pedála prestane do valcov dodávať palivo a zatvorí sa klapka pre prívod vzduchu. V systéme tak vznikne určitý podtlak, ktorý spomalí prácu piestov a otáčky motora začnú klesať. V dieselových motoroch je princíp funkčnosti podobný – turbodúchadlo po uvoľnení plynového pedála prestane pracovať, znížia sa jeho otáčky a z výfukového systému začne na piesty pôsobiť spätný tlak, ktorý ich spomalí, čím sa znížia otáčky motora a vozidlo začne spomaľovať.

Postup brzdenia motorom je podobný pri automatickej prevodovke i manuálnej prevodovke. V autách s automatickou prevodovkou je to o to ľahšie, že nemusíš šliapať na spojku a ručne prehadzovať rýchlosti, ale auto si s týmto procesom poradí samo.

Výhody a nevýhody brzdenia motorom

Tento spôsob brzdenia nevyužíva každý vodič – nie každý totiž vie, ako ho využívať správne. Pri správnom používaní môže vozidlu poskytnúť množstvo výhod, no existuje tu aj riziko nesprávneho využívania brzdenia motorom, čo môže viesť k negatívnym dôsledkom.

Jednoznačnou a nespornou výhodou brzdenia motorom je predĺženie životnosti súčiastok brzdového systému. Pri tomto type brzdenia sa šetria brzdové kotúče a platničky, a tiež ostatné súčiastky systému. Vodič ich následne nemusí meniť tak často, čo mu z dlhodobého hľadiska ušetrí nemalé peniaze.

Okrem toho je ďalšou výhodou úspora paliva. Mnoho vodičov si myslí, že keď zaradí na neutrál a autom sa len tak vezie, do motora neprúdi žiadne palivo. Nie je to však pravda, pretože motor aj v tomto prípade potrebuje malé množstvo paliva, aby sa zabránilo jeho zhasnutiu. Avšak pri stále zaradenej rýchlosti a využití sily motora na brzdenie je možné toto malé množstvo paliva ušetriť.

Pri nesprávnom používaní môže byť nevýhodou zvýšená záťaž kladená na komponenty motora. Hovoríme najmä o tlmiacich prvkoch, silentblokoch a dorazoch motora, ktoré musia aj bez brzdenia motorom spracovávať, znášať a tlmiť silné vibrácie pri rôznych rozmedziach otáčok motora. Ak sa k tomu pridá podradenie na nižší prevodový stupeň a skokové zvýšenie otáčok motora, môže to mať veľmi negatívny vplyv na vyššie uvedené súčiastky, ktorých životnosť sa následne výrazne skráti.

Stane sa to najmä vtedy, ak budeš na účel brzdenia motorom podraďovať na nižšie prevodové stupne pri príliš vysokých otáčkach motora. Záťaž na motor bude v tomto prípade privysoká a pocítiš to „kopnutím“ auta pri podraďovaní. Podraďovať by si mal pri takých otáčkach motora, ktoré sú v bežnom rozmedzí – teda v takom, pri ktorých pri rozbiehaní s autom preraďuješ na vyšší prevodový stupeň, prípadne pri o máličko vyšších, nech motor vie využiť silu z týchto otáčok na spomalenie vozidla.

Tipy pre správne brzdenie motorom

Správne brzdenie motorom je potrebné si natrénovať. Na trénovanie takýchto vecí je samozrejme najlepšie využiť služby autoškoly a skúseného inštruktora, ktorý ti presne povie, ako to robiť.

 Vo všeobecnosti môžeme uviesť nasledujúce tipy pre správne brzdenie motorom: 
  • i Tip č. 1: Brzdenie motorom využívaj iba ak je to bezpečné, a to najmä vtedy, ak máš pred sebou dostatočný výhľad a neohrozíš týmto spôsobom brzdenia žiadneho účastníka cestnej premávky.
  • i Tip č. 2: Brzdenie motorom nevyužívaj v neprehľadných situáciách, rizikových situáciách, ani pri jazde z prudkého svahu alebo kopca. V tomto prípade sa spoľahli na brzdový pedál. Brzdenie motorom pri jazde dolu kopcom však môžeš do určitej miery využiť, keď je cesta zasnežená. Šliapanie na brzdový pedál môže byť pri takejto jazde nebezpečné. Všetko to však závisí od aktuálnych podmienok, ktoré ako skúsený vodič musíš vedieť správne vyhodnotiť.
  • i Tip č. 3: Pri brzdení motorom v aute s manuálnou prevodovkou podraďuj na nižšie prevodové stupne pri správnych otáčkach motora. Podraďovanie pri príliš vysokých otáčkach motora bude mať za následok zvýšenie záťaže kladenej na motor a rýchlejšie opotrebenie súčiastok, ktoré majú na starosti tlmenie vibrácií, nárazov a síl pôsobiacich na motor.
  • i Tip č. 4: Ak máš vozidlo s väčším počtom valcov (napríklad motor so 6 alebo 8 valcami), brzdenie motorom využívaj určite častejšie, pretože čím viac valcov daný motor má, tým je brzdenie motorom účinnejšie, nakoľko pri prerušenej dodávke paliva a vzduchu sa v tomto systéme vytvorí väčší podtlak, ktorý následne pôsobí na piesty motora.
  • i Tip č. 5: Ak sa niekedy dostaneš do núdzovej situácie a zlyhá ti bežný brzdový systém i ručná brzda, jedinou možnosťou, ako bezpečne zastaviť auto, je práve brzdenie motorom. V tomto prípade sa snaž podraďovať na nižšie prevodové stupne pri čo najvyšších otáčkach. Áno, zvýši sa tým záťaž kladená na motor a jeho tlmiace prvky, ale prvoradé je čo najskoršie a najbezpečnejšie zastavenie vozidla. Z vysokej rýchlosti môžeš podradiť aj o dva prevodové stupne naraz. 
Váš profil je váš osobný asistent.

Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty