Systém mazania

Systém mazania

Aj ty patríš medzi majiteľov áut, ktorí si raz za rok nechajú vo svojom štvorkolesovom miláčikovi vymeniť motorový olej s olejovým filtrom, a viac sa údržbe motora nevenuješ? Alebo si skôr perfekcionista, ktorý si dáva naozaj záležať na tom, čo, kedy a ako sa leje do tvojho motora, a ako to v ňom všetko funguje? Či už patríš do prvej alebo druhej skupiny majiteľov áut, v každom prípade je údržba motora nesmierne dôležitá. Dnes tu máme tému systému mazania motora. Ako sa o chvíľku dozvieš, motorový olej je pre motor auta niečo ako krv pre človeka. Prečo je to tak? Čítaj a dozvieš sa všetko potrebné!

Dôležitosť a funkcia systému mazania v spaľovacom motore

Dôležitosť a funkcia systému mazania v spaľovacom motore

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že každý spaľovací motor je súborom rôznych jednotiek, systémov a komponentov, prevažne kovových, ktoré musia pre celkový správny chod navzájom dokonale spolupracovať. Bežný spaľovací motor obsahuje množstvo pohyblivých dielov, od piestov, cez ojnice, až po rôzne hriadele, vačky a ventily. Tento súbor pohyblivých kovových súčiastok pracuje pod veľkou tepelnou i tlakovou záťažou, a určite ti je zrejmé, že ak by sa tieto komponenty o seba len tak odierali bez akejkoľvek ochrany alebo nejakej oddeľovacej, chladiacej, ochrannej vrstvy, veľmi rýchlo by sa opotrebovali a zničili.

Keď niečo ide hladko, nie nadarmo sa hovorí, že to „ide ako dobre namazaný stroj“. Dobre namazaný stroj pracuje hladko, bez prehrievania, bez odierania a bez opotrebovávania. Pokojne to môžeme prirovnať k človeku. Aj on potrebuje na svoju dokonalú funkčnosť to, že v žilách mu koluje krv, ktorá ho zásobí živinami, kyslíkom, atď. Aj medzi kĺbmi človeka sa nachádzajú rôzne tlmiace prvky a tekutiny, ktoré chránia jednotlivé kosti pred vzájomným odieraním a kontaktom. To isté je potrebné zabezpečiť aj v spaľovacom motore.

Základnou funkciou systému mazania je zamedzenie vzájomného „holého“ kontaktu jednotlivých kovových súčiastok. Preto motorový olej pokrýva svojou tenkou vrstvou všetky pohyblivé komponenty v motore, pričom táto vrstva má niekoľko dôležitých funkcií.

Funkcie olejovej vrstvy na komponentoch motora

Ako sme si už uviedli, základnou funkciou vrstvy motorového oleja na komponentoch motora je ochrana pred opotrebením a odieraním kovu o kov. Je to veľmi dôležitá funkcia, ktorá zabezpečuje výrazné predĺženie životnosti všetkých súčiastok. Nemenej dôležitou funkciou, ktorá úzko súvisí s ochrannou funkciou, je funkcia chladenia komponentov motora. Ak by pohyblivé súčiastky pracovali bez tejto ochrannej olejovej vrstvy, veľmi rýchlo by sa zahriali až prehriali, čo by spôsobilo ich deštrukciu, deformáciu a zlyhanie. Motorový olej má však schopnosť chladiť súčiastky a zabrániť tak ich prehrievaniu.

Zabezpečenie hladkého chodu je ďalšou funkciou systému mazania. Pohyblivosť komponentov motora sa výrazne uľahčí, ak majú na sebe mastný olejový povlak. Vďaka nemu sa pri práci motora spotrebuje menej energie na pohyb súčiastok, a ušetrená energia sa môže použiť na zvýšenie celkového výkonu motora. S tým úzko súvisí aj zníženie celkovej hlučnosti pri práci pohonnej jednotky. Ak je na komponentoch dostatočný olejový povlak, práca motora je omnoho tichšia a vibrácie takmer zmiznú.

Rovnako dôležitou funkciou je aj čistenie systému od rôznych nečistôt a kovových úlomkov. Súčiastky motora sa môžu časom opotrebovať a vplyvom svojej náročnej práce z nich môžu odpadávať úlomky kovu. Úlohou motorového oleja a systému mazania je odvádzať tieto nečistoty a zachytávať ich v olejovom filtri. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že systém mazania bude čistý a nič nebude brániť hladkému chodu všetkých pohyblivých dielov.

Schéma mazania motora – ako to vlastne funguje?

Systém mazania motora je pomerne komplexný a skladá za z množstva rôznych komponentov. Začneme olejovou vaňou. Olejová vaňa sa nachádza v najspodnejšej časti motora a slúži ako nádrž na všetok motorový olej. Okrem toho má vo svojom najspodnejšom bode výpustný uzáver, cez ktorý sa podľa výrobcom stanovených intervalov výmeny vypúšťa starý motorový olej. Keďže je olejová vaňa umiestnená pomerne nízko a blízko k vozovke, musí byť vyrobená z odolného kovu, ktorý ju ochráni v prípade nárazov. Jej druhou dôležitou funkciou je chladenie oleja prostredníctvom chladiacich rebier.

Vďaka olejovému čerpadlu prúdi motorový olej z olejovej vane cez olejové potrubie. Aby sa motorový olej dostal do celého systému mazania, je potrebné aby ho čerpadlo pumpovalo pod dostatočným tlakom. To, či má tento tlak správnu hodnotu, meria snímač tlaku oleja, ktorý sa obvykle nachádza za olejovým čerpadlom v olejovom potrubí. Za olejovým čerpadlom sa okrem tejto súčiastky nachádza aj redukčný ventil, ktorý kompenzuje prípadný príliš vysoký tlak oleja. Ak je tlak oleja príliš vysoký, mohli by sa kvôli nemu poškodiť tesnenia alebo iné prvky systému mazania.

ako funguje mazanie motora

Motorový olej prúdi ďalej do systému motora, až sa dostane k olejovému filtru. V olejovom filtri sa zachytia všetky nečistoty a úlomky. V prípade, že je olejový filter veľmi špinavý a nie je schopný prepúšťať dostatočné množstvo motorového oleja, nachádza sa pri ňom, tzv. obtokový alebo prepúšťací ventil, ktorý v takýchto kritických situáciách umožňuje prietok motorového oleja, hoci špinavého.

Nakoniec olej prúdi späť do olejovej vane v spodnej časti systému, kde sa ochladí a je pripravený na ďalší cyklus. Okrem týchto komponentov sa v systéme mazania nachádza aj snímač hladiny motorového oleja, ktorý vodiča upozorňuje na prípadný nedostatok maziva. Vodiči starších áut používajú aj ručný merač hladiny oleja v podobe dlhej tyčky s mierkou na jej konci.

Keď je motor vypnutý, motorový olej – ako každá kvapalina – vplyvom gravitácie steká do olejovej vane. Ak by všetok stiekol dolu a po niekoľkých hodinách alebo dňoch by sme chceli znova naštartovať auto, napríklad v zime, opotrebenie dielov motora by bolo značné. Z toho dôvodu sa do systému mazania inštalujú tzv. spätné uzatváracie ventily, ktoré bránia celkovému odtoku motorového oleja do olejovej vane. Výrazne to uľahčuje štartovanie motora po dlhom státí a chráni ho to pred zbytočným opotrebením.

Systém mazania a niekoľko tipov na záver

Systém mazania je pre správny chod motora nesmierne dôležitý. A práve z toho dôvodu je potrebné venovať mu určitú pozornosť a starostlivosť. Správna údržba systému mazania je základom pre dokonalý chod motora.

Prvým tipom od nás je používať iba motorové oleje, ktoré odporúča výrobca konkrétne pre tvoje auto. Ak použiješ iný olej, diely motora nemusí dostatočne ochrániť. Druhým tipom je dôkladné dbanie na dodržanie intervalov výmeny motorového oleja a olejového filtra. Pozor – tie sa vždy menia spolu. Nie je možné používať starý filter s novým motorovým olejom. Životnosť oboch by bola naozaj veľmi krátka. A posledný tip – ak chceš meniť motorový olej svojpomocne, vždy to rob pri zahriatom motore.

    Váš profil je váš osobný asistent.

    Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty