Typy vodičských preukazov na Slovensku

Typy vodičských preukazov na Slovensku

Vlastnenie vodičského preukazu je dnes v mnohých krajinách takmer samozrejmosťou. Na cestách jazdí stále viac motocyklov, osobných áut alebo aj nákladných vozidiel a špeciálnych vozidiel. K tomu, aby človek mohol riadiť tieto vozidlá, potrebuje získať doklad o jeho oprávnenosti. Slovensko samozrejme nie je výnimkou a v tomto článku sa pozrieme na to, aké typy vodičských preukazov existujú v našej krajine.

Legislatíva a vodičské preukazy

To, či človek môže viesť motorové vozidlo, je jednak určené jeho vekom a schopnosťami, ktoré musí nadobudnúť v autoškole, a jednak oprávnením, ktoré získa od Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe úspešného absolvovania konkrétneho kurzu v autoškole. Tento postup je stanovený zákonom tak, ako aj v iných krajinách a zabezpečuje, že za volant motorového vozidla si nesadne človek, ktorý na to nemá príslušnú kvalifikáciu.

Vozidlá, a celkovo celý systém dopravy, sú pomerne nebezpečným a komplexným prostriedkom, a práve z toho dôvodu je potrebné, aby boli budúci i súčasní vodiči vyškolení ako sa správať na cestách, aké predpisy dodržiavať, a ako zachovať bezpečnosť na cestách pre všetkých účastníkov cestnej premávky. Bezpečnosť je teda v tomto ohľade na prvom mieste.

Typy vodičských preukazov

Ak by sme sa chceli pozrieť na typy vodičských preukazov, ktoré môže človek získať, medzi tie základné patria najmä oprávnenia rozdelené podľa typu vozidla, či už je to motocykel, osobné auto, nákladné auto alebo iné špeciálne vozidlo, napríklad traktor. Poďme sa teda podrobnejšie pozrieť na jednotlivé skupiny vodičských oprávnení.  

Motocykle (skupina motorových vozidiel AM, A1, A2, A)

Do skupiny motorových vozidiel kategórie AM, A1, A2 a A vo všeobecnosti patria motocykle, resp. dvojkolesové jednostopové vozidlá, prípadne trojkolesové motocykle. Riadenie týchto vozidiel je najviac atraktívne najmä pre mladých, začínajúcich vodičov, ktorí chcú nabrať svoje prvé skúsenosti s motorkami a cestnou premávkou.

Čo sa týka vodičáka na motorku skupiny AM, tu je výhodou, že podľa zákona ho môže získať už človek, ktorý dosiahol vek 15 rokov. Na základe oprávnenia môže potom riadiť malé skútre a mopedy s objemom motora do 50 cm3 a s maximálnou rýchlosťou 45 km/h. Platí tu ešte jedna výhoda – ak už si napríklad majiteľom bežného vodičského preukazu skupiny B (pre osobné autá), kategóriu AM máš automaticky zahrnutú v tvojom oprávnení a nemusíš si na ňu robiť samostatný kurz.

Ak chceš presadnúť na o niečo silnejšiu motorku, od 16 rokov si môžeš urobiť kurz na kategóriu A1, ktorá zahŕňa možnosť riadenia motocyklov s objemom motora do 125 cm3. Väčšia zábava sa však začína s oprávnením kategórie A2, kam spadá možnosť riadenia motorky s výkonom motora max. 35 kW. Na získanie tohto vodičáku na motorku už budeš musieť mať minimálne 18 rokov.

Vodičák na veľkú motorku môžeš získať až od 24 rokov alebo po dvoch rokoch od získania vodičského oprávnenia na vedenie motocykla kategórie A2. Tu už sa naozaj uplatňuje prvok bezpečnosti v tom ohľade, že existuje predpoklad, že 24-ročný vodič bude mať na cestách viac skúseností a teda je možné ho posadiť aj za silnejší stroj. Ak sa staneš držiteľom oprávnenia A, môžeš pokojne jazdiť na akejkoľvek motorke.

Osobné vozidlá do 3,5 t (skupina motorových vozidiel B1, B, BE)

Snáď najrozšírenejším typom vodičských preukazov je oprávnenie skupiny B, teda možnosť vedenia osobného motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 3,5 tony. Akousi predskupinou oprávnenia skupiny B je oprávnenie skupiny B1, ktoré ti umožňuje riadiť napríklad štvorkolky.

Čo sa týka samotného oprávnenia skupiny B, možnosť vedenia motorového vozidla je v tomto prípade obmedzená nielen hmotnosťou vozidla, ale napríklad aj maximálnym počtom miest na sedenie (osem okrem vodiča) a vekom vodiča (od 17 rokov – do dovŕšenia 18. roku života iba s oprávneným a riadne kvalifikovaným spolujazdcom, a od 18. roku života samostatne). Nakoniec je tu podskupina BE, ktorá zahŕňa možnosť riadenia jazdnej súpravy, ktorej maximálna hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.   

Nákladné vozidlá, kamióny a dodávky (skupina motorových vozidiel C1, C1E, C, CE)

Do skupiny C1 už patria o niečo väčšie vozidlá. Hlavným kritériom ich zaradenia do tejto skupiny je hmotnosť od 3 500 kg do maximálne 7 500 kg, pričom tieto vozidlá sú určené na prepravu maximálne 8 ľudí okrem vodiča. Na túto skupinu nadväzuje skupina C1E, ktorá ťa oprávňuje za takéto vozidlo pripojiť aj prípojné vozidlo do maximálnej celkovej hmotnosti 12 ton. Podobné pravidlá sú určené aj pre kategórie C a CE, ktoré rovnako obmedzujú možnosť vedenia motorového vozidla iba do hmotnosti 7,5 tony s maximálne 8 osobami vo vozidle okrem vodiča. Do kategórie C (s podskupinami E) patria aj kamióny s prívesmi.

Autobusy (skupina motorových vozidiel D1, D1E, D, DE)

Dostávame sa k o niečo zaujímavejšej skupine vozidiel. Patria sem najmä dodávky a autobusy, pričom s oprávnením skupiny D1 môžeš viesť vozidlo s maximálnou dĺžkou 8 metrov, s 8 až 16 miestami na sedenie, a tiež k nemu môžeš pripojiť prípojné vozidlo. Platí tu vekové obmedzenie 21 rokov.

Vodičák na veľký autobus je oprávnenie kategórie D. V tomto prípade už nemáš takmer žiadne obmedzenia, a môžeš šoférovať akýkoľvek autobus s viac ako 8 miestami na sedenie okrem vodiča. V tomto prípade platí vekové obmedzenie od 21, 23, resp. 24 rokov podľa tvojich predchádzajúcich skúseností a absolvovaných kurzov.

Špeciálne vozidlá (skupina motorových vozidiel T)

Poslednou kategóriou vodičských oprávnení je kategória špeciálnych vozidiel (T), kam patria najmä poľnohospodárske stroje, traktory alebo rôzne stavebné stroje a bagre. Toto oprávnenie môžeš získať už od 17 rokov, no platí tu územné obmedzenie – teda že tieto vozidlá môžeš viesť iba na Slovensku.

Autoškoly na Slovensku

Či už sa rozhodneš pre vodičák na kamión, vodičský preukaz na traktor, motorku alebo osobné auto, dnes máš mnoho možností, kde môžeš absolvovať príslušný kurz v autoškole. Mladí ľudia väčšinou začínajú s vodičákmi na motorku a osobné auto. Tí, ktorí inklinujú viac k veľkým nákladným vozidlám a autobusom, sa po dosiahnutí zákonom určenej vekovej hranice prihlasujú na kurzy skupiny C a D. Od skupiny a náročnosti kurzu sa odvíja aj jeho cena. Najlacnejšie sú obvykle kurzy pre motorky a osobné autá. Pri kurzoch na autobusy a kamióny cena výrazne stúpa, no je však opodstatnená, pretože sa jedná najmä o zabezpečenie bezpečnosti na cestách a o uistenie sa, že tieto vozidlá budú viesť skutoční profesionáli.

Váš profil je váš osobný asistent.

Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty