Ako nabiť vybitú autobatériu

Ako nabiť vybitú autobatériu

Väčšina ľudí pravdepodobne vie, čo je taká autobatéria a aký je jej účel vo vozidle. Tu je stručný opis: Na naštartovanie motora potrebuje vozidlo dostatočný prúd. Túto energiu mu dodáva batéria. Keďže sa však do moderných automobilov inštaluje čoraz viac elektroniky, zvyšujú sa aj požiadavky a úlohy akumulátora (iný názov pre batériu), ktorý musí byť výkonnejší ako skôr. Tak či onak, väčšina vodičov áut sa už iste stretla s vybitou batériou. V prípade takzvaného „hlbokého vybitia“ sa vozidlo už vôbec nedá rozbehnúť a batéria ako taká s veľkou pravdepodobnosťou utrpí nenapraviteľné škody.

Z tohto dôvodu vám v nasledujúcom článku nielen vysvetlíme, ako a akým spôsobom môžete nabíjať batérie, ale tiež vám ukážeme, ako môžete predĺžiť ich životnosť náležitou údržbou.

Prečo je moja autobatéria vybitá?

Nastúpite do auta, pripútate sa a otočíte kľúčikom v zapaľovaní, auto na chvíľu zachrčí a zatrasie, ale nič iné sa nestane. Skúsite to ešte dvakrát alebo trikrát a najneskôr potom viete, že je pravdepodobne s batériou problém.

Životnosť bežných akumulátorov sa odhaduje na 3 až 6 rokov. Táto hodnota ešte viac kolíše, ak vezmeme do úvahy, ako dobre sa daná batéria udržiava, a ako sa správa jej majiteľ pri jazde. Krátke trasy sú pre batériu zásadne nepriaznivé a škodlivé. Pokiaľ často šoférujete len po meste a iba krátko do práce, zariadenie musí vynaložiť veľa energie na naštartovanie a počas krátkej cesty s mnohými zastávkami sa dobíja len čiastočne. Tak sa stáva, že časom sa jeho náboj stále viac a viac znižuje, až kým v určitom okamihu vôbec nenaskočí. Podobná situácia býva aj v prípade dlhých a častých dopravných zápch na diaľniciach. Preto je dôležité z času na čas vyraziť so svojím vozidlom na dlhšie cesty, aby mal akumulátor dostatok času na opätovné nabitie.

Avšak aj vtedy, keď jazdíte často a dlho, úroveň energie v batérii kvôli technickým vlastnostiam časom ubúda bez ohľadu na okolnosti. Ak chcete predĺžiť životnosť vášho akumulátora, musíte ho raz za čas dobiť pomocou vhodného zariadenia.

Akým spôsobom možno nabíjať autobatériu?

V minulosti bolo často potrebné v pravidelných intervaloch dopĺňať do batérie destilovanú vodu, ktorá sa počas prevádzky batérie odparovala. V súčasnosti majú všetky moderné automobily nainštalované bezúdržbové akumulátory, ktoré tomuto odparovaniu zabraňujú. Navyše je dnes už len zriedkakedy nutné vybrať autobatériu – možno ju jednoducho dobiť zapojením do nabíjačky.

Nabíjanie môžete ľahko vykonávať doma, ak dodržíte niekoľko bezpečnostných pokynov. Je dôležité si uvedomiť, že nesprávny postup pri nabíjaní batérie môže spôsobiť nielen materiálne poškodenia zariadenia a vozidla, ale tiež vážne zranenie nabíjajúcej osoby. Začína to už pripojením správnych pólov k príslušným svorkám. Mínus k mínusu, plus k plusu, inak môže jednotka dokonca vybuchnúť. Plyny, ktoré vznikajú počas nabíjania, sú rovnako výbušné, a preto sa v blízkosti dobíjacieho vozidla nesmie fajčiť ani inak manipulovať s ohňom. V domácich podmienkach je ideálna najmä garáž, ak sa dá dobre vetrať, pretože výpary sa nesmú za žiadnych okolností vdychovať.

Správny postup by teda mohol vyzerať takto: So zahriatym vozidlom vchádzame do našej garáže, kde vypneme všetky elektronické spotrebiče v aute a otvoríme okno na vetranie. Našu nabíjačku zapojíme do zásuvky a pripojíme záporný pól k zápornej svorke a kladný pól ku kladnej svorke. Akumulátor by sa mal teraz postupne nabíjať.

Ako dlho to však môže trvať? Ak to chcete zistiť, je nevyhnutné nahliadnuť do návodu na obsluhu, na samotnú batériu a takisto na nabíjačku. Nájdete tam nielen informácie o odporúčanom čase nabíjania, ale aj ideálne napätie a ďalšie údaje týkajúce sa konkrétneho vozidla. Koniec koncov, aj prebitá batéria môže viesť k poruche, preto by ste mali venovať plnú pozornosť porovnávaniu uvedených informácií.

Teraz už viete, že batériu môžete nabíjať aj bez toho, aby ste ju museli odskrutkovať alebo vybrať. No v súčasnosti existuje dokonca aj možnosť nabíjania priamo vo vozidle. Táto metóda funguje prostredníctvom cigaretového zapaľovača vášho auta, ak je pripojený k elektrickému systému vozidla aj pri vypnutom vozidle. Na to potrebujete špeciálnu nabíjačku s vhodnou zástrčkou. Takýto spôsob je veľmi jednoduchý a pohodlný, pretože sa nemusíte trápiť s káblami a hľadať batériu.

A keď nemáte po ruke nabíjačku?

Akým spôsobom možno nabíjať autobatériu

Uvedené metódy sú predovšetkým vhodné, ak chcete akumulátor konkrétne dobiť. Môže sa však stať, že sa ocitnete v núdzovej situácii, kedy nemáte ani zariadenie, ani čas a potrebujete rozbehnúť motor čoskoro. Ako teda naštartovať auto s vybitou autobatériou?

Podarí sa vám to, keď nájdete pomocné vozidlo, či už od priateľa, alebo od ochotného spoluobčana, ktorého zastavíte na ceste či chodníku. Okrem toho budete potrebovať dva káble, jeden pre záporný pól a druhý pre kladný, ktoré sú pre takéto situácie zvyčajne uložené v batožinovom priestore každého vozidla. Skontrolujte, či takéto káble nájdete vo svojom aute. Prípadne sa pozrite do návodu na obsluhu vášho vozidla a ak žiadny nenájdete, musíte poprosiť svojho pomocníka o pár. Vozidlá musia byť zaparkované oproti sebe tak, aby bolo možné ľahko spojiť obe batérie. Dôležité: Pred týmto postupom musia byť obe vozidlá vypnuté.

Dbajte teraz hlavne na to, aby ste káble zapojili v správnom poradí: Najprv pripojte červený kábel k plusovému pólu vybitej batérie a potom až k pólu pomocného vozidla. Až následne pripojíme čierny alebo modrý kábel k mínusovému pólu pomocného auta a ďalej k mínusovému pólu auta, ktorého batéria je vybitá.

Potom nastáva rozhodujúci moment: Požiadame nášho pomocníka, aby naštartoval svoj motor. To isté skúsime aj s naším autom. V závislosti od štádia nabíjania vlastnej autobatérie to môže trvať niekoľko minút a vyžadovať viacero pokusov.

Keď sa nám podarí vozidlo uviesť do chodu, musíme káble odstrániť v opačnom poradí. To znamená, že najprv sa odpojia záporné káble a až potom kladné.

Ako vidíte, nie je to až také zložité. Akumulátory sú vysoko sofistikované zariadenia, ktoré sa v priebehu rokov stávajú odolnejšími a výkonnejšími, a na účinné predĺženie ich životnosti je potrebných len niekoľko zmien jazdného štýlu a pravidelná údržba. Ak sa pri štartovaní a počas prevádzky vozidla nevyskytujú žiadne problémy, zvyčajne stačí vizuálne skontrolovať autobatériu a zistiť, či na nej nie sú stopy hrdze alebo znečistenia.

Ak navyše z času na čas akumulátor dobijete, predídete tomu, aby ste jedného rána zažili nepríjemný šok, keď otočíte kľúčikom v zapaľovaní.

    Váš profil je váš osobný asistent.

    Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty