Ako skontrolovať systém kúrenia vo vašom aute

Ako skontrolovať systém kúrenia vo vašom aute

 Príznaky poškodeného systému kúrenia< 

 • Po rozohriatí motora z ventilátora necítiť teplý vzduch.
 • Po zapnutí ohrievača je zo systému kúrenia cítiť zvláštny zápach.
 • Ventilátor nefunguje alebo pracuje iba v jednom režime.
 • Je vidieť únik chladiacej kvapaliny.
 • Systém je hlučnejší než obvykle, vydáva praskavé zvuky a búchanie.
 Hlavné dôvody zlyhania a ako ich identifikovať< 

 • Zablokovanie vzduchu alebo nízka hladina chladiacej kvapaliny.
  Auto zaparkujte na rovnom povrchu a nechajte motor vychladnúť. Otvorte kapotu. Odstráňte uzáver expanznej nádržky chladiacej kvapaliny. Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny a v prípade potreby ju doplňte.
 • Nefunkčný termostat.
  Naštartujte motor. Skontrolujte spodnú hadičku chladiča hneď po tom, ako meradlo teploty začne ukazovať vyššiu hodnotu než nulovú. Hadička by mala byť studená. Ak sa ihneď zahreje, bude tu problém s termostatom. Skontrolujte spodnú hadičku chladiča po tom, čo chladiaca kvapalina dosiahne teplotu 85 °C. Musí byť teplá alebo horúca. Ak je stále studená, termostat je poškodený.
 • Upchaté jadro ohrievača a potrubia.
  Vyčistite jadro ohrievača od špiny a cudzej hmoty. Odstráňte jadro ohrievača a vypláchnite ho pomocou špeciálnej látky.
 • Nefunkčný motor ventilátora.
  Skontrolujte elektrický okruh, najmä kontakty. Uistite sa, že kefy a ložiská ventilátora ohrievača nie sú opotrebované.
 • Poškodený riadiaci ventil ohrievača alebo klapka ohrievača
  Vizuálne skontrolujte riadiaci ventil ohrievača alebo klapku ohrievača. Ak uvidíte, že páka riadiaceho ventilu je skorodovaná, gumové tesnenia sú vysušené, alebo riadiaci ventil ohrievača, prípadne klapka ohrievača je opotrebovaná, tieto komponenty vymeňte.

[Total: 0   Average: 0/5]