Ako naštartovať auto s vybitou autobatériou

Ako naštartovať auto s vybitou autobatériou

Mnoho vodičov už čelilo situácii, kedy nebolo možné naštartovať motor auta, pretože autobatéria bola vybitá. Často sa to deje, keď mrzne alebo ak napríklad v aute zabudnete vypnúť vonkajšie svetlá alebo rádio. Problém so štartovaním auta je možné vyriešiť zapojením vašej autobatérie do autobatérie iného vozidla. K tomu budete potrebovať štartovacie káble. V tomto článku vám povieme, ako správne pripojiť štartovacie káble. Poďme spoločne zistiť, aký je správny postup.

Bezpečnostné opatrenia

 • Uistite sa, že v blízkosti miesta, na ktorom budete túto prácu vykonávať, nie sú žiadne deti. Podľa potreby ich presuňte do bezpečnej vzdialenosti.
 • Pozorne si prečítajte návod na používanie auta. Existujú niektoré modely, ktoré nie je možné naštartovať pomocou štartovacích káblov.
 • Pri vykonávaní tejto práce majte oblečené gumové rukavice a ochranné okuliare. Nedotýkajte sa svoriek a kovových častí karosérie holými rukami, keď sú pod napätím.

Ktoré vozidlá nie je možné štartovať pomocou štartovacích káblov

 • Nikdy neštartujte vozidlo pomocou štartovacích káblov z iného auta, ktoré má palubné napätie vyššie alebo nižšie než vaše auto. Napríklad, ak má vaše auto autobatériu s 12 V, nesmie sa spojiť s 24 V alebo 6 V autobatériou, aby sa nevytvorilo prepätie.
 • Takisto sa neodporúča spájať benzínové vozidlo s dieselovým vozidlom, pretože ich autobatérie majú rozdielne ampérové hodnoty studeného štartu takže tento proces by bol buď neúčinný, alebo by tu bolo riziko poškodenia elektronického vybavenia.
 • Je zakázané štartovať auto pomocou štartovacích káblov s poškodeným elektrickým vedením, poškodenou autobatériou, alebo iným poškodením. Napríklad, ak je vaša autobatéria vybitá vplyvom dlhých a neúspešných pokusov o naštartovanie motora, vyhľadajte pomoc od odborníkov.
 • Neodporúča sa zapojiť vozidlo k autu s autobatériou, ktorá nie je plne nabitá.

Ako zistiť či je bezpečné naštartovať vaše auto pomocou štartovacích káblov?

Ako zistiť či je bezpečné naštartovať vaše auto pomocou štartovacích káblov?
 Uistite sa, či je vaše auto v dobrom stave. Na tento účel: 
 • Skontrolujte motorový priestor. Vodiče nesmú byť prekryté hrubou vrstvou špiny a na autobatérii nesmú byť praskliny ani žiadne stopy unikajúcich látok.
 • Skontrolujte vodiče alternátora. Ak sú popraskané, napätie sa pravdepodobne nedostane na svorky autobatérie. V tomto prípade nemá naštartovanie auta pomocou štartovacích káblov a inej autobatérie žiadny zmysel, pretože autobatéria vozidla, ktoré sa štartuje, sa ihneď vybije.
 • Skúste zapnúť predné svetlá, bočné svetlá a osvetlenie okolia. Ak sa zapnú a ich svetlo je jasné, znamená to, že v autobatérii nie je žiadny problém, a naštartovanie pomocou štartovacích káblov nepomôže pri štartovaní auta. Ak sa zariadenia uvedené vyššie nerozsvietia, a nepracuje ani klaksón, autobatéria bude vybitá. Niekedy je príznakom nízkeho nabitia autobatérie tlmené svetlo zo svetiel.
 • Ak je to možné, zmerajte napätie svoriek autobatérie. Ak je vyššie než 12,6 V, potom je autobatéria v poriadku a zlyhanie je potrebné zistiť v iných komponentoch alebo zostavách: štartér, solenoid štartéra, spínač zapaľovania atď.
 • Skontrolujte, či spod kapoty nie je cítiť silný zápach paliva. Ak je cítiť, naštartovanie vášho auta pomocou štartovacích káblov je nebezpečné, pretože môže vzniknúť požiar.
Potom sa uistite, že autobatéria darcovského auta je plne nabitá. Zapnite predné svetlá alebo interiérové svetlá. Svetlá by mali vyžarovať jasné svetlo. Ak je to možné, zmerajte napätie na svorkách autobatérie pomocou multimetra. Namerané hodnoty by mali byť 12.6–12.9 V.

16 krokov pre správne naštartovanie auta pomocou štartovacích káblov

16 krokov pre správne naštartovanie auta pomocou štartovacích káblov
 1. Vozidlá zaparkujte oproti sebe vo vzdialenosti 45-50 cm od seba – tak, aby dĺžka káblov bola dostatočná pre ich zapojenie. Pozor: vozidlá v žiadnom prípade nesmú byť v kontakte!
 2. V autách s automatickou prevodovkou zaraďte režim „Park“. V autách s manuálnou prevodovkou zaraďte neutrál.
 3. Nezabudnite vypnúť motor darcovského auta.
 4. Zatiahnite parkovaciu brzdu na oboch autách.
 5. Vyberte kľúče zo spínačov zapaľovania oboch áut, a otvorte dvere v aute s vybitou autobatériou. Inak sa pri dodávke napätia môže aktivovať systém proti krádeži a môžu sa zamknúť dvere.
 6. Otvorte kapotu. Nájdite autobatériu. Jej presné miesto je špecifikované v návode na používanie auta.
 7. Skontrolujte autobatériu. Nájdite dve svorky. Pozitívna svorka je obvykle väčšia a má označenie “POS” alebo “+”, a negatívna – “NEG” alebo “-”. Pozitívna svorka je často nafarbená červenou farbou a negatívna čiernou. Pri zapájaní štartovacích káblov je veľmi dôležité nepomýliť si svorky autobatérie.
 8. Podľa potreby vyčistite špinu a oxidáciu zo svoriek pomocou látky alebo drôtenej kefy.
 9. Pozrite sa na set štartovacích káblov. Set musí obsahovať dva káble. Jeden z nich je obvykle červený a druhý je čierny. Samotné káble môžu mať rozdielnu farbu, no ozubené spony na ich koncoch sú takmer vždy červené a čierne. Toto farebné označenie pomôže pri vyhnutí sa chybe pri zapájaní káblov.
 10. Zapojte káble v tomto poradí:

  • červená spona – do pozitívnej svorky vybitej autobatérie;
  • druhá červená spona – do pozitívnej svorky darcovského auta;
  • čierna spona – do negatívnej svorky autobatérie darcovského auta;
  • druhá čierna spona – do nenatretej kovovej časti vozidla s vybitou autobatériou. Môže to byť napríklad matica alebo skrutka na bloku motora.
 11. Uistite sa, že žiadny kábel sa nedotýka pohyblivých častí motora.
 12. Naštartujte motor darcovského auta a nechajte ho bežať asi 10-20 minút. Motor vypnite.
 13. Skúste naštartovať motor auta s vybitou autobatériou. Ak sa vám to podarí, motor nevypínajte ďalších 10-20 minút. Tento čas by mal stačiť na aspoň slabé nabitie autobatérie.
 14. Ak auto nenaštartuje, zopakujte tento proces: naštartujte motor darcovského auta a nechajte ho chvíľu bežať. Potom ho vypnite a skúste naštartovať druhé auto. Pozor: nezapínajte štartér auta, ktoré štartujete pomocou štartovacích káblov, kým beží motor darcovského auta: môže to viesť k zlyhaniu jeho alternátora.
 15. Ak bolo naštartovanie úspešné, odpojte káble v opačnom poradí:

  • čierna spona – z nenafarbenej súčiastky karosérie auta;
  • čierna spona – z negatívnej svorky darcovského auta;
  • červená spona – z pozitívnej svorky darcovského auta;
  • červená spona – z pozitívnej svorky autobatérie, ktorá bola vybitá.
 16. Ak aj po niekoľkých pokusoch nie je možné naštartovať motor, navštívte autoservis, kde vám pomôžu: vaša autobatéria môže byť úplne vybitá a bude potrebné ju obnoviť alebo vymeniť, prípadne môžu byť poškodené iné systémy auta. Motor nebude možné naštartovať najmä ak sú poškodené tieto súčiastky:

  • poistky;
  • štartér;
  • spínač zapaľovania.

Ako naštartovať auto pomocou štartovacích káblov aj bez iného auta?

Ako naštartovať auto pomocou štartovacích káblov aj bez iného auta?

Pre naštartovanie auta je potrebné použiť prenosné štartovacie zariadenie – tzv. jump starter. Toto zariadenie pracuje na základe lítium-polymérových batérií, a vďaka tomu má malé rozmery a pomerne vysokú ampérovú hodnotu pri štartovaní. Takéto zariadenie si môžete kúpiť napríklad ak sa vaše vozidlo používa v náročných podmienkach, napríklad v oblastiach so silnou studenou zimou.

Zariadenie je potrebné priamo zapojiť do svoriek autobatérie. Pritom je veľmi dôležité dodržať polaritu. Viac podrobných informácií o tom, ako správne zapojiť štartovacie káble, nájdete v návode na používanie tohto zariadenia, ktorý si dôkladne prečítajte.

 Obvykle je potrebné vykonať tieto kroky: 
 1. Zapojte červený kábel, ktorý je pribalený k zariadeniu, do pozitívnej svorky autobatérie.
 2. Zapojte čierny kábel do negatívnej svorky vybitej autobatérie.
 3. Vložte konektory ostatných koncov káblov do príslušných výstupov na prenosnom štartovacom zariadení.
 4. Vyberte si potrebný režim štartovacieho zariadenia a zapnite zariadenie.
 5. Naštartujte motor.

Záver

Vybitá autobatéria je problém, s ktorým sa stretávajú aj skúsení motoristi. Je však dobré, že sa dá vyriešiť relatívne jednoduchou metódou – pomocou štartovacích káblov. Stačia vám k tomu štartovacie káble a ďalšia batéria. Keď dodržíte kroky a tipy uvedené vyššie, vaše auto si jednoducho dobijete pomocou štartovacích káblova autobatérie iného auta, hoci ste sa vodičom stali len nedávno.

[Total: 0   Average: 0/5]