Čo treba urobiť, ak sa nedá otvoriť kapota vášho auta

Čo treba urobiť, ak sa nedá otvoriť kapota vášho auta

 1. Zatlačte kapotu a požiadajte asistenta, aby potiahol interiérovú páčku na otvorenie kapoty.
  Bude to fungovať v prípade, že lanko sa zaseklo medzi zámkom a západkou.
  Kapota mierne buchne a následne ju budete môcť pohodlne otvoriť z vonkajšej strany.

 2. Nájdite lanko v blízkosti interiérovej páčky na otvorenie kapoty a jemne ju potiahnite.
  Ak sa kapota po tomto úkone otvorí, lanko mohlo skĺznuť alebo sa natiahnuť.
  Ak vôbec necítite napnutie lanka, bude ho potrebné vymeniť.

 3. Nájdite otvor v mriežke chladiča.
  Použite baterku a malé zrkadlo, aby ste našli háčik v otvore (je to súčasť zamykacieho mechanizmu) a vytiahnite ho.
  Ak je lanko pripevnené k západke, kapota sa otvorí.

 4. Ak sa vám nedarí otvoriť predný zámok, ku kapote sa dostaňte zo spodnej strany.
  Pred začatím si prečítajte príručku k používaniu auta.
  Auto zdvihnite a pokúste sa chytiť západku alebo lanko pomocou klieští.

 5. Ak sa vám ani po vykonaní týchto krokov nepodarí kapotu otvoriť, kontaktujte autoservis.
Váš profil je váš osobný asistent.

Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty