Čo treba urobiť, ak sa nedá otvoriť kapota vášho auta

Čo treba urobiť, ak sa nedá otvoriť kapota vášho auta

 1. Zatlačte kapotu a požiadajte asistenta, aby potiahol interiérovú páčku na otvorenie kapoty.
  Bude to fungovať v prípade, že lanko sa zaseklo medzi zámkom a západkou.
  Kapota mierne buchne a následne ju budete môcť pohodlne otvoriť z vonkajšej strany.

 2. Nájdite lanko v blízkosti interiérovej páčky na otvorenie kapoty a jemne ju potiahnite.
  Ak sa kapota po tomto úkone otvorí, lanko mohlo skĺznuť alebo sa natiahnuť.
  Ak vôbec necítite napnutie lanka, bude ho potrebné vymeniť.

 3. Nájdite otvor v mriežke chladiča.
  Použite baterku a malé zrkadlo, aby ste našli háčik v otvore (je to súčasť zamykacieho mechanizmu) a vytiahnite ho.
  Ak je lanko pripevnené k západke, kapota sa otvorí.

 4. Ak sa vám nedarí otvoriť predný zámok, ku kapote sa dostaňte zo spodnej strany.
  Pred začatím si prečítajte príručku k používaniu auta.
  Auto zdvihnite a pokúste sa chytiť západku alebo lanko pomocou klieští.

 5. Ak sa vám ani po vykonaní týchto krokov nepodarí kapotu otvoriť, kontaktujte autoservis.