Ako skontrolovať systém zapaľovania

Ako skontrolovať systém zapaľovania

Systém zapaľovania je zodpovedný za štartovanie motora. Jeho hlavnými komponentmi sú autobatéria, spínač zapaľovania, elektronická riadiaca jednotka, cievky zapaľovania, vysokonapäťové vodiče, a sviečky zapaľovania alebo žeravenia. Ak sa chcete vyhnúť zlyhaniu motora alebo problémom so štartovaním, odporúčame vám pravidelne kontrolovať stav týchto prvkov. V tomto článku vám vymenujeme najčastejšie príčiny zlyhania a vysvetlíme vám proces riešenia týchto problémov.

6 znakov zlyhania systému zapaľovania

  1. Motor nechce naštartovať. Často sa to stane v zime, keď olej zhustne vplyvom chladu a autobatéria rýchlejšie stráca svoje nabitie. Po niekoľkých neúspešných pokusoch o naštartovanie motora sa môžu sviečky zapaľovania zaplaviť palivom. Ak sa toto stane, bude potrebné ich vymeniť.
  2. Náročný voľnobeh. Môže byť spôsobený poškodením vysokonapäťových vodičov alebo skratom vo vinutí cievok zapaľovania. Používaním opotrebovanej autobatérie sa skracuje životnosť týchto komponentov.
  3. Pohonná jednotka pracuje nestabilne pri akcelerácii. Príčinou je často voda, ktorá sa dostala do cievok zapaľovania, sviečok zapaľovania alebo vysokonapäťových vodičov. Stane sa to napríklad ak ste motor umývali tlakovým vodným čističom.
  4. Búchanie zo sacieho potrubia alebo z tlmiča výfuku. Stáva sa to kvôli nesprávne nastavenému zapaľovaniu po neodbornej oprave. Okrem toho môžu byť zvláštne zvuky spôsobené aj používaním sviečok zapaľovania s nesprávnym tepelným rozsahom.
  5. Zvýšená spotreba paliva. Obvykle je spôsobená nesprávne pripojenými vysokonapäťovými vodičmi alebo poškodenou izoláciou, kvôli čomu sa poškodia. Vedie to ke nestabilnej dodávke elektrického prúdu.
  6. Zlyhanie elektrického vybavenia. Môže sa to stať, ak sa poškodí spínač zapaľovania vplyvom vypálených elektrických kontaktov. Táto jednotka sa môže často poškodiť nedbalým používaním alebo po pokuse o krádež.

Ako diagnostikovať prvky systému zapaľovania

  • Sviečky zapaľovania. Kontrola sa vykoná vizuálne alebo pomocou multimetra. Použite vhodný kľúč na sviečky zapaľovania na odskrutkovanie komponentu a pozrite sa, ako vyzerá. Vonkajšia izolácia nesmie mať žiadne poškodenie, a na elektróde by nemali byť žiadne usadeniny. Medzera medzi bočnou a centrálnou elektródou musí byť v rámci špecifikovaných hodnôt. Zapojte jednu sondu multimetra do závitovej zástrčky a druhú do elektródy. Ak zariadenie ukazuje odpor viac ako 6 kΩ, sviečku zapaľovania vymeňte.

Sviečky zapaľovania.

  • Cievky. Uistite sa, že ich konektory sú pevné. Praskliny a stopy sadzí na cievkach indikujú potrebu ich výmeny. Použite ohmmeter alebo osciloskop na zmeranie odporu. Odporúčané hodnoty nájdete v návode na používanie auta. Pre primárne vinutie je táto hodnota asi 1 Ω, a pre sekundárne do 20 kΩ.

Cievky.

  • Uzáver rozdeľovača zapaľovania. Súčiastku je potrebné kontrolovať pravidelne, či nemá nejaké praskliny, poškodenie teplom, alebo slabý kontakt medzi kefami a povrchom rotora. Pred kontrolou uzáver opatrne a dôkladne vyčistite.

Uzáver rozdeľovača zapaľovania.

  • Vysokonapäťové vodiče. Pre uistenie sa, že ich izolácia je nepoškodená, skontrolujte, či nemajú praskliny, ohnutie alebo odretie. Ak uvidíte iskry v blízkosti komponentov v tme počas chodu motora, indikuje to problém s izoláciou. Dôkladnejšiu diagnostiku vykonajte pomocou multimetra. Odpor nepoškodených vodičov by mal byť menší než 10 kΩ.

Vysokonapäťové vodiče.

Prečo je ignorovanie zlyhaní nebezpečné

Nesprávna prevádzka systému zapaľovania si vyžaduje okamžitý zásah. Okrem problémov so štartovaním budete vnímať stratu výkonu motora a zvýšenie spotreby paliva. Motor sa začne pravidelne prehrievať, čo bude viesť k drahej celkovej oprave motora. Okrem toho bude motor bežať veľmi ťažko a bude vydávať zvláštne zvuky.

Záver

Životnosť motora priamo závisí od stavu systému zapaľovania. Dodržte odporúčania diagnostiky od AUTODOC pre včasnú detekciu a vyriešenie problémov, aby ste si mohli užívať bezproblémový chod vášho auta.