Príznaky poškodeného systému zapaľovania — Ako skontrolovať systém zapaľovania

Príznaky poškodeného systému zapaľovania — Ako skontrolovať systém zapaľovania
 7 príznakov zlyhania systému zapaľovania: 
 1. Motor nechce naštartovať.
  Po niekoľkých neúspešných pokusoch naštartovať auto s vybitou autobatériou môžu byť sviečky zapaľovania zaplavené benzínom. Ak sa to stane, potrebná je ich výmena.
 2. Nestabilný voľnobeh.
  Môže to byť spôsobené mechanickým poškodením káblov zapaľovania a skratom vo vinutí cievky.
 3. Pri zrýchľovaní motor pracuje veľmi ťažko.
  Zlyhanie môže byť spôsobené vniknutím vody do cievok, sviečok zapaľovania alebo káblov zapaľovania.
 4. Prehrievanie motora.
  Môže byť spôsobené opotrebovanými sviečkami zapaľovania. Vymeňte ich podľa odporúčaného intervalu údržby od výrobcu auta.
 5. Slabé výbuchy vo výfukovom zbernom potrubí alebo v tlmiči výfuku.
  Objavia sa pri nesprávnom nastavení časovania zapaľovania, alebo pri používaní sviečok zapaľovania s nesprávnou tepelnou hodnotou.
 6. Zvýšená spotreba paliva.
  Možnou príčinou sú poškodené alebo uvoľnené káble zapaľovania
 7. Elektrické vybavenie nepracuje správne.
  Môže sa to stať, keď zlyhá spínač zapaľovania ako výsledok tepelného vypálenia, nesprávneho používania alebo pri pokuse ukradnúť auto.
 Diagnostika v 5 krokoch 
 1. Odstráňte a skontrolujte sviečky zapaľovania a cievky zapaľovania.
  Nemali by mať žiadne praskliny ani stopy uhlíkových usadenín. Medzera medzi bočnou stranou a stredom elektród sviečok zapaľovania musí byť v určenej tolerancii.
 2. Zmerajte odpor sviečok zapaľovania použitím multimetra.
  Pripojte jednu sondu zariadenia k závitu a druhú k strednej elektróde. Ak je odpor viac ako 6 kOhm, súčiastku bude potrebné vymeniť.
 3. Odstráňte a skontrolujte uzáver rozdeľovača.
  Uistite sa, že kontaktná kefa pevne prilieha k povrchu rotora, nie sú tu žiadne praskliny ani tepelné poškodenie.
 4. Skontrolujte napätie plne nabitej autobatérie.
  Ak je hodnota menej ako 9.5 V, autobatériu bude nutné vymeniť.
 5. Naštartujte motor v tme a pozrite sa pod kapotu.
  Ak uvidíte iskry zo zapaľovacích káblov, znamená to poškodenie ich izolácie.
Váš profil je váš osobný asistent.

Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty