Hluk spod kapoty, ktorý by ste nemali ignorovať

Hluk spod kapoty, ktorý by ste nemali ignorovať
  1. PÍSKANIE A HUČANIE

Indikujú zlyhanie pomocných prvkov pohonu a systému riadenia ventilov. Obvykle sa pískanie objaví vplyvom natiahnutého remeňa alebo poškodeného napínača. Hučanie je príznakom poškodeného ložiska. Je veľmi nebezpečné ignorovať tieto zlyhania.

Napríklad zablokovanie ložiska chladiaceho čerpadla alebo alternátora môže spôsobiť poškodenie remeňa, čo vedie k úplnej nefunkčnosti pomocného vybavenia.

Ešte horšie je, keď neobvyklé zvuky počujete z rozvodného remeňa: jeho pretrhnutie môže spôsobiť deformáciu ventilov, a potom sa musí motor kompletne opraviť.

  1. RACHOT

Tento zvuk sa obvykle objaví, keď zlyhá mechanizmus variabilného časovania ventilov. Niekedy to môžete počuť, keď sa poškodí snímač polohy vačkového hriadeľa. Zlyhanie týchto prvkov vedie k zlyhaniu motora a k zníženiu jeho výkonu.

Niekedy je počuť rachotenie aj vplyvom natiahnutej rozvodnej reťaze. Ako aj pri remeni, tak aj tu sa musí toto poškodenie ihneď opraviť.

  1. HLUČNÁ VIBRÁCIA

Indikuje opotrebované ložiská motora alebo zlyhanie sviečky zapaľovania.

  1. KLEPANIE

Je to jeden z najbežnejších príznakov zlyhania motora. Indikuje mnoho zlyhaní: poškodenie ventilov, opotrebenie ložísk vačkových hriadeľov, zlyhanie piestov a valcov. Zvuk klepania naznačí, o aké poškodenie sa bude jednať.

  • Silný hluk, ktorý sa objaví po zahriatí motora a po zatlačení plynového pedála sa zmení na brnkanie. Indikuje kritické opotrebenie vačkového hriadeľa a ložísk spojovacích tyčí.
  • Tikot, ktorý je jasne počuť zo studeného motora ihneď po naštartovaní. Po zahriatí motora sa môže úplne stratiť. Obvykle indikuje poškodenie ventilov.
  • Nepravidelné tupé klepanie v olejovej vani, ktoré mení svoju frekvenciu spolu s otáčkami motora indikuje deštrukciu ložísk kľukového hriadeľa.
  • Jasne zreteľné klepanie ihneď po naštartovaní motora, ktoré po niekoľkých sekundách zmizne, môže indikovať nedostatok alebo prebytok motorového oleja a upchatie olejového filtra.
  • Ostrý kovový zvuk, ktorý počujete z relatívne nového motora, a ktorý sa zintenzívni pri zvýšení záťaže môže indikovať detonáciu motora spôsobenú nízko-oktánovým palivom.
Váš profil je váš osobný asistent.

Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty