MAP senzor: funkcie a poruchy

MAP senzor: funkcie a poruchy

Spaľovacie motory obsahujú viacero rôznych snímačov, ktoré sa starajú o správny chod systémov motora a ich vzájomné zosúladenie. Týka sa to najmä moderných áut, ktoré sú preplnené rôznymi elektronickými systémami, prípadne systémami, v ktorých hrajú elektronické súčiastky významnú úlohu. Jedným z takýchto systémov je aj systém nasávania vzduchu do motora na účel tvorby spaľovacej zmesi. V tomto systéme operuje tzv. MAP senzor, o ktorom si povieme niečo viac v tomto článku. Dnes sa dozvieš, čo je MAP senzor, kde sa nachádza, na čo slúži a aké sú jeho funkcie, a pozrieme sa tiež na to, aké sú jeho najčastejšie poruchy a možnosti opravy.

Základná charakteristika MAP senzora – umiestnenie, vlastnosti a funkcie

Skratka MAP je prevzatá z anglického jazyka a v plnom znení znamená „manifold absolute pressure sensor“, teda v preklade snímač absolútneho tlaku v zbernom nasávacom potrubí, resp. v skrátenej verzii je to snímač plniaceho tlaku. Už z názvu tejto súčiastky môžeš vidieť, že tento snímač bude mať na starosti meranie hodnôt vzduchu nasávaného do zberného sacieho potrubia motora. MAP senzor meria najmä hodnotu tlaku vzduchu, na základe ktorej potom riadiaca jednotka vypočíta, ako vytvoriť čo najoptimálnejšiu zmes paliva a vzduchu, ktorá sa následne vstrekne do spaľovacej komory.

Umiestnenie tohto snímača môže byť rôzne. Závisí to predovšetkým od konkrétneho modelu auta a od dizajnových prvkov konkrétnej verzie daného modelu. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že snímač absolútneho tlaku (MAP senzor) sa inštaluje do nasávacieho potrubia buď pred škrtiacu klapku alebo za škrtiacu klapku. Pri tomto snímači sa zároveň nachádza aj snímač teploty nasávaného vzduchu, vďaka ktorému získava riadiaca jednotka systému presnejšie informácie o vlastnostiach nasávaného vzduchu. Ten totiž môže mať rozdielnu hustotu na základe okolitej teploty alebo napríklad podľa nadmorskej výšky, v ktorej sa auto práve pohybuje. Čím presnejšie údaje riadiaca jednotka z týchto snímačov získa, tým lepšiu a optimálnejšiu spaľovaciu zmes bude schopná vytvoriť.

V niektorých autách sa inštalujú dokonca dva MAP senzory, pričom ten druhý meria atmosférický tlak. Aj tento snímač posiela získané údaje do riadiacej jednotky, ktorá na základe získaných údajov môže kompenzovať teplotné rozdiely pre zachovanie čo najlepšieho výkonu motora bez ohľadu na prevádzkové podmienky a stav okolitého vzduchu. Okrem iného býva MAP senzor často úzko prepojený s MAF senzorom, ktorý meria celkový objem vzduchu, resp. celkovú hmotnosť vzduchu, ktorý prúdi cez toto potrubie. Pre MAF senzor nehrá úlohu zmena tlaku vzduchu, a dokonca ani teplota vzduchu.

Snímač hmotnosti vzduchu sa používa spolu so snímačom plniaceho tlaku najmä v preplňovaných motoroch. V tomto prípade je MAP senzor umiestnený pred vstupom do turbodúchadla. V nepreplňovaných motoroch stačí používať iba MAP senzor.

Najčastejšie príznaky poruchy MAP senzora

Keďže sa jedná o elektronickú súčiastku, môže sa stať, že vplyvom nepriaznivých prevádzkových podmienok, zašpinenia, nadmernej záťaže, výrobnej chyby alebo konca životnosti prestane fungovať a bude potrebné ju vymeniť za novú, prípadne ju skúsiť opraviť. Poďme sa teraz pozrieť na niekoľko najčastejších príznakov poruchy snímača plniaceho tlaku.

Prvým príznakom je vysoká spotreba paliva. Objaví sa vtedy, ak riadiaca jednotka nedostáva zo snímača správne informácie o hodnote podtlaku. Vtedy predpokladá, že motor musí pracovať pod vysokou záťažou a do palivovej zmesi pridáva omnoho viac paliva než je potrebné. Tvorí sa tým príliš bohatá zmes, čo sa odzrkadlí na celkovej zvýšenej spotrebe paliva.

S týmto príznakom poruchy MAP senzora súvisí aj zníženie výkonu motora. Ak poškodený snímač posiela do riadiacej jednotky nesprávne informácie o príliš vysokom podtlaku, riadiaca jednotka to vyhodnotí tak, že motor pracuje pod nízkou záťažou a obmedzí vstrekovanie paliva. Síce sa v tejto chvíli zníži spotreba paliva, ale motor tým stratí výkon.

Ďalším príznakom poškodeného snímača je vyššia miera škodlivých emisií. Väčšie množstvo paliva v systéme súčasne tvorí aj viac škodlivých výfukových plynov. Túto poruchu odhalia technici napríklad pri emisnej kontrole a pri meraní údajov z lambda sondy. V opačnom prípade, keď je zmes paliva a vzduchu príliš chudobná, vo výfukových plynoch sa objaví zvýšené množstvo rôznych dusíkatých oxidov, ktoré sú tiež škodlivé.

Najčastejšie príznaky poruchy MAP senzora

Drsný a nestabilný chod na voľnobeh. Aj tento príznak poškodenia snímača súvisí s nesprávnym množstvo vstrekovaného paliva. V prípade nedostatku paliva v spaľovacích komorách môže nastať vynechanie zapálenia zmesi vo valcoch, alebo sa môže objaviť kolísanie otáčok motora počas voľnobehu.

Problémy sa môžu objaviť aj pri štartovaní motora. Vodiči sa v tomto prípade často stretávajú s tým, že auto je možné naštartovať iba vtedy, keď majú zároveň nohu na plynovom pedále. Práve toto je priamym znakom poškodenia snímača plniaceho tlaku.

Slabá reakcia plynového pedála je takisto jedným z príznakov poškodenia MAP senzora. Je tomu tak kvôli nevyváženému pomeru vzduchu a paliva v rámci spaľovacej zmesi, a kvôli zníženému výkonu motora. Prudká akcelerácia s poškodeným MAP senzorom takmer nie je možná.

Na palubnej doske sa môže objaviť indikátor „Kontrola motora“. V prípade diagnostiky poruchy sa môžeš stretnúť s tým, že MAP snímač bude úplne poškodený a nebude riadiacej jednotke poskytovať žiadne údaje, prípadne bude mať nejakú poruchu a vtedy bude do riadiacej jednotky posielať nesprávne a nelogické údaje. V oboch prípadoch je potrebné túto súčiastku dobre otestovať a následne ju opraviť alebo vymeniť za novú.

map senzor porucha

Aké sú spôsoby opravy MAP senzora?

Pri tejto súčiastke bohužiaľ neexistuje veľa možností, ako ju opraviť a vo väčšine prípadov je potrebné ju vymeniť za nový senzor. Jediný spôsob obnovenia jej funkčnosti je jej vyčistenie od prípadnej nahromadenej špiny. Lokalizácia tejto súčiastky však môže byť pomerne náročná, ak nemáš potrebné skúsenosti s opravami áut, preto ti odporúčame nechať tento úkon na odborníkov v autoservise.

Tí MAP senzor nájdu, skontrolujú, pokúsia sa ho vyčistiť a obnoviť jeho funkčnosť. Ak ani po teste nebude tento komponent fungovať správne, jediným riešením bude jeho výmena. Nie je to však nič, čo by ťa finančne zruinovalo. Elektronické snímače sa v autách kazia bežne a sú to spotrebiteľné súčiastky s obmedzenou životnosťou. Ich cena nie je vysoká a proces výmeny nie je náročný.

Ak budeš potrebovať kvalitný MAP senzor pre tvoje auto, určite si pozri naše ponuky v online obchode AUTODOC. Ponúkame ti snímače top kvality od overených výrobcov. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom správneho výberu súčiastok pre tvoje auto nás neváhaj kedykoľvek kontaktovať – sme tu pre teba.

    Váš profil je váš osobný asistent.

    Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty