Čo je to SRS? Funkcie, druhy, a ako to funguje

Čo je to SRS? Funkcie, druhy, a ako to funguje

SRS (Supplemental Restraint System) je systém pasívnej bezpečnosti určený na ochranu vodiča a cestujúcich v prípade núdzovej situácie.

 Do prvkov SRS patria: 
 • predný a bočný airbag;
 • aktívne opierky hlavy;
 • napínače bezpečnostných pásov;
 • snímače;
 • riadiaci modul.

SRS komponenty môžu byť inštalované v rôznych častiach auta – pod kapotou, v sedadlách, a tiež na stredovej konzole.

SRS snímače merajú parametre pohybu auta a snímajú polohu ľudí v kabíne auta. Informácie sa pošlú do riadiaceho modulu, ktorý doručí príkaz operačným jednotkám.

V prípade núdzovej situácie, napríklad keď auto narazí do prekážky pri jazde 50 km/h a rýchlejšie, sa aktivujú snímače bezvládnosti. Vo výsledku modul aktivuje hnacie články airbagov. Takto sa airbag nafúkne.

Modul aktivuje hnacie články airbagov

Nafúknutie airbagu sa vykonáva pomocou suchého plynu uloženého v kapsulách: pod vplyvom elektrického impulzu sa kapsula roztopí, a plyn sa uvoľní a zaplní celý airbag.

 Hnacie články sa neaktivujú, ak: 
 • auto narazí do mäkkého predmetu;
 • náraz príde zozadu (aktivujú sa aktívne opierky hlavy);
 • náraz príde zboku a nie sú tu bočné airbagy.

Samostatné snímače snímajú, či sa osoba pripútala alebo nie. Stupeň napnutia bezpečnostných pásov sa môže zväčšiť po získaní príslušného signálu z SRS modulu.

SRS systém spolupracuje s centrálnym zamykaním: dvere, ktoré boli v okamihu nehody zamknuté, sa po signalizácii systému SRS odomknú. Záchranárom to dá možnosť prístupu ku zraneným.

  Váš profil je váš osobný asistent.

  Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty