ŠPZ vozidiel: Poznáš všetky poznávacie značky vozidiel na Slovensku

Poznavacie značky vozidiel na Slovensku

Štátna poznávacia značka vozidla, v skratke ŠPZ, alebo tiež evidenčné číslo vozidla, v skratke EČV, je povinnou súčasťou osobných áut, nákladných vozidiel a motocyklov, ktoré jazdia po verejných komunikáciách. Ich prítomnosť na vozidlách upravuje zákon a vozidlo takúto značku získa až po riadnom prihlásení na dopravnom úrade. Na Slovensku máme niekoľko typov evidenčných značiek vozidiel. Poznáš ich všetky?

História a základná charakteristika štátnych poznávacích značiek na Slovensku

Od osamostatnenia Slovenska sa na našom území dodnes používali zatiaľ tri základné typy evidenčných značiek vozidiel. Prvý, najstarší typ, obsahoval tri písmená, ktoré označovali kraj, v ktorom je vozidlo evidované, a poradie, od A, po Z. Za týmito písmenami nasledovali obvykle štyri číslice. Ak bolo napríklad auto evidované v trenčianskom kraji, mohlo mať značku „TND 77 77“.

Áut však bolo stále viac a postupne sa prešlo na typ ŠPZ, ktorý poznáme dnes. Pred vstupom Slovenska do Európskej únie sa používal typ evidenčnej tabuľky, ktorá obsahovala dve písmená označujúce okres evidencie vozidla (napríklad BA, NM, KE, TT), za ktorými nasledoval slovenský znak, a potom tri číslice a znova dve poradové písmená. Po vstupe Slovenska do EÚ v roku 2004 sa na štátne poznávacie značky pridal na ľavej strane znak EÚ a označenie SK – Slovensko. Základný vzhľad dnešných ŠPZ je napríklad „BA 111 XX“.

 Poznavacie značky aut

Dnes máme na Slovensku celkovo 79 okresov a každý z nich má vlastnú skratku, ktorá sa používa na slovenských ŠPZ. Niektoré oblasti, ako napríklad Bratislava alebo Košice, musia však počítať s problémom rýchleho vyčerpania možností registračných značiek z dôvodu veľkého počtu áut. Videli sme to, a vidíme to napríklad v Bratislave, ktorá začínala v roku 2004 so značkami BA, postupne prešla na BL, a momentálne sa vydávajú najnovšie značky so začiatočnými písmenami BT. Každé krajské mesto má záložné možnosti kombinácie prvých dvoch písmen ŠPZ.

V prípade Bratislavy je to napríklad možnosť BD alebo iné. Tieto záložné možnosti však možno nebude potrebné využiť, nakoľko najnovšia zmena zákona umožňuje, aby si majiteľ pri predaji auta ponechal svoju poznávaciu značku, resp. auto pri predaji nebude potrebné odhlasovať z evidencie a následne prihlasovať s novou značkou. Navyše, od 1.3.2022 sa vydávajú úplne nové poznávacie značky, ktoré budú začínať od kombinácie písmen AA, pričom formát zostáva rovnaký („AA 123 AA“).

Doteraz platné ŠPZ – zoznam okresov a prehľad skratiek podľa abecedy

Banskobystrický kraj:
Banská Bystrica – BB, BC, BK
Banská Štiavnica – BS
Brezno – BR
Lučenec – LC
Detva – DT
Krupina – KA
Poltár – PT
Revúca – RA
Rimavská Sobota – RS
Veľký Krtíš – VK
Zvolen – ZV
Žarnovica – ZC
Žiar nad Hronom – ZH
Bratislavský kraj:
Bratislava I, II, III, IV, V – BA, BL, BD, BE, BI, BT
Malacky – MA
Pezinok – PK
Senec – SC
Košický kraj:
Košice I, II, III, IV – KE, KI, KC
Košice okolie – KS
Gelnica – GL
Michalovce – MI
Rožňava – RV
Sobrance – SO
Spišská Nová Ves – SN Trebišov – TV
Nitriansky kraj:
Nitra – NR, NI, NT
Komárno – KN
Levice – LV
Nové Zámky – NZ
Šaľa – SA
Topoľčany – TO
Zlaté Moravce – ZM
Prešovský kraj:
Prešov – PO, PV, PS
Bardejov – BJ
Humenné – HE
Kežmarok – KK
Levoča – LE
Medzilaborce – ML
Poprad – PP
Sabinov – SB
Snina – SV
Stará Ľubovňa – SL
Stropkov – SP
Svidník – SK Vranov nad Topľou – VT
Trnavský kraj:
Trnava – TT, TA
Dunajská Streda – DS
Galanta – GA
Hlohovec – HC
Piešťany – PN
Senica – SE
Skalica – SI
Trenčiansky kraj:
Trenčín – TN, TC, TE
Bánovce nad Bebravou – BN
Ilava – IL
Myjava – MY
Nové Mesto nad Váhom – NM Partizánske – PE
Žilinský kraj:
Žilina – ZA, ZI, ZL
Bytča – BY
Čadca – CA
Dolný Kubín – DK
Kysucké Nové Mesto – KM Liptovský Mikuláš – LM

Vedel si, že štátne poznávacie značky sa líšia aj podľa farieb?

Okrem bežných značiek, ktoré majú čierne písmo a biely podklad, máme na Slovensku aj rôzne iné farebné variácie evidenčných tabuliek vozidla, pričom každá z týchto farieb má svoj špecifický význam a nie je možné len tak získať ŠPZ-ku farby, ktorá sa ti páči.

Biely podklad a čierne písmo majú aj značky armádnych vozidiel a vozidiel ministerstva obrany, avšak na týchto značkách sú iba čísla a žiadne písmená. Ministerstvo vnútra a polícia používa tiež túto farebnú kombináciu značiek, no navyše obsahujú písmeno P.

V poslednej dobe sa často môžeme stretnúť so značkami, ktoré majú svetlozelený, resp. modrozelený podklad s čiernym písmom. Takéto značky sa prideľujú elektromobilom a hybridom.

Veľvyslanci a diplomati majú vozidlá, ktorých EČV sa začína písmenami EE, pričom značka má žlté písmo a modrý podklad.

Ďalšie farebné kombinácie sa týkajú najmä vozidiel, ktoré sú určené na predaj, dovoz alebo vývoz. Na cestách môžeme pri prevoze vozidiel určených na predaj často vidieť tzv. dočasnú značku, ktorá má biely podklad a červené písmo. V tomto prípade ide o vozidlo, ktoré používa napríklad predajca počas testovacej jazdy alebo o práve predané vozidlo, ktoré si odváža nový majiteľ. Značky so zeleným písmom a bielym podkladom sa naopak používajú pri dovoze kúpeného vozidla na Slovensko, pričom táto značka obsahuje písmeno C ako náhradu za okres, v ktorom bude následne evidované.

Pracovné a ťažké stroje majú obvykle značky s čiernym písmom a zeleným podkladom.

No a okrem toho po našich cestách jazdia aj historické vozidlá a športové vozidlá. V prvom prípade majú tieto autá značky s červeným písmom a žltým podkladom, a v druhom prípade ide o značky s bielym podkladom a modrým písmom.

Tabuľky s evidenčným číslom vozidla majú zákonom určené parametre a nie je možné ich nijako upravovať. Ak máš záujem napríklad o vlastnú značku, je potrebné o ňu požiadať a na úrade zaplatiť príslušný poplatok. V tomto prípade je povinné zachovať označenie okresu, a zvyšných päť znakov EČV si môžeš vybrať podľa svojho vkusu. Každé vozidlo musí mať dve poznávacie značky – jednu vpredu a jednu vzadu (okrem motocyklov a iných špeciálnych vozidiel) a jazda bez značiek nie je na slovenských verejných komunikáciách v žiadnom prípade povolená.

tr td{ vertical-align:top!IMPORTANT; }

    Váš profil je váš osobný asistent.

    Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty