Typy dopravných značiek na Slovensku

Typy dopravných značiek na Slovensku

Aby systém dopravy fungoval správne, bez chaosu a organizovane, je potrebné, aby sa všetci účastníci cestnej premávky riadili všeobecne platnými pravidlami. Výnimkou nie je ani Slovensko, na ktorom sa používa dopravné značenie známe vodičom po celom svete. V tomto článku pre teba máme zoznam a charakteristiku jednotlivých typov dopravných značiek používaných na Slovensku. Kedy si absolvoval autoškolu? Pamätáš si ešte význam všetkých značiek? Mal si niekedy problém počas jazdy rozpoznať nejakú dopravnú značku? Ak si chceš obnoviť svoje znalosti z cestnej premávky, prečítaj si tento článok až do konca.

Základné rozdelenie dopravného značenia na Slovensku

Ak sa chceme zaoberať systémom dopravy na pozemných verejných komunikáciách, musíme si najskôr vytýčiť základné typy dopravného značenia na Slovensku. V podstate rozlišujeme tri základné typy, a to zvislé dopravné značenie, kam patria všetky dopravné značky, prípadne aj semafory. Potom tu máme vodorovné dopravné značenie, ktoré spoznáme podľa čiar nakreslených na vozovkách. No a nakoniec tu máme tzv. dopravné zariadenia, kam zaraďujeme napríklad vodiace zariadenia, zábrany, smerovacie dosky alebo dopravné kužele.

Začneme teda od konca a povedzme si, aké poznáme dopravné zariadenia.

Dopravné zariadenia

Sú to zariadenia, ktoré sa používajú na zvýšenie bezpečnosti na cestách, vymedzenie priestoru či upozornenie na nebezpečný úsek. Obvykle majú červeno-bielu farbu a sú vyhotovené ako pásikavé dopravné značenie. Patria sem predovšetkým dopravné kužele, ktoré sa môžu použiť na rôzne účely. Na označenie uzávierky cesty sa používajú červeno-biele zábrany. V ostrých zákrutách sa často môžeš stretnúť s červeno-bielymi smerovacími tabuľami, ktoré upozorňujú na nebezpečnú zákrutu.

dopravne znacky a ich vyznam

Medzi vodiace dopravné zariadenia patria aj smerové stĺpiky, ktoré označujú okraj cesty, resp. okraj krajnice, a vyznačujú sa reflexnou odrazkou. Medzi výstražné zariadenia patrí pojazdná uzávierková tabuľa, s ktorou sa často stretávame napríklad na slovenských diaľniciach pri práci cestárov, pri uzávierke jedného jazdného pruhu. Táto pojazdná tabuľa má reflektory, ktoré v svietia v tvare šípky a upozorňujú buď na zaradenie sa do ľavého jazdného pruhu alebo do pravého jazdného pruhu, prípadne sú tu reflektory v tvare písmena X, ktoré  označujú zákaz predbiehania.

Vodorovné dopravné značenie

vodorovné dopravné značky

Vodorovné dopravné značenie je typické tým, že je nakreslené na vozovke v podobe čiar, ktoré môžu byť biele, žlté, oranžové, prípadne modré alebo zelené. So zelenými čiarami sa môžeš stretnúť napríklad v meste a môžu označovať cyklotrasu alebo predelenie chodníka na časť pre chodcov a časť pre cyklistov. Modré čiary môžu mať funkciu vymedzeného parkovania pre rezidentov danej oblasti mesta, prípadne sa pre tieto čiary uplatňujú iné pravidlá na základe parkovacej politiky daného mesta. Žlté čiary majú v každom meste rovnakú funkciu a slúžia ako vodorovné dopravné značenie označujúce zákaz parkovania. Obvykle sa maľujú pri križovatkách alebo neprehľadných zákrutách, v ktorých by autá z bezpečnostných dôvodov nemali parkovať.

Biele čiary sa v rámci vodorovného dopravného značenia používajú najčastejšie. Najbežnejšie ich vidíme ako súvislú alebo prerušovanú čiaru, prípadne ich kombináciu. Prerušovaná čiara znamená, že predbiehanie iných vozidiel je možné, súvislá čiara znamená, že predbiehanie je zakázané. Okrem bielych čiar sa na vozovke objavujú aj smerovacie šípky, ktoré vodiča upozorňujú na blížiacu sa križovatku a na to, kam daný jazdný pruh smeruje. Nemenej dôležité sú aj čakacie čiary alebo stop čiary, ktoré sa maľujú na hranici križovatky podľa toho, či je pre daný jazdný pruh platná značka STOP alebo „Daj prednosť v jazde“.

Bielymi čiarami sa okrem iného vyznačujú aj parkovacie miesta, a v podobe tzv. „zebry“ aj priechody pre chodcov. Priechody pre chodcov dnes už nemusia byť len biele, ale jednotlivé mestá skúšajú aj iné farebné kombinácie, aby boli tieto cestné úseky lepšie viditeľné pre prichádzajúce autá.

Zvislé dopravné značenie

Zvislé dopravné značenie pozná každý vodič v podobe každodenne používaných dopravných značiek. Tento typ dopravného značenia si môžeme rozdeliť na niekoľko podtypov:

Výstražné značky – účelom týchto dopravných značiek je upozorniť vodiča na nejaké miesto, kde by mohlo hroziť nebezpečenstvo. Väčšina týchto značiek má tvar trojuholníka s jedným cípom hore a dvomi cípmi dole. Trojuholník má červený obvod a biele vnútro. Vo vnútri trojuholníka sa nachádza príslušný piktogram, ktorý označuje typ nebezpečenstva.

Zvislé dopravné značenie

Najčastejšie používané výstražné značky sú: zákruta, stúpanie alebo klesanie, dvojitá zákruta, zúžená vozovka, nerovnosť vozovky, nebezpečná krajnica, nebezpečenstvo šmyku, sneh alebo poľadovica, kolóny, práca na ceste, semafory, križovatka, deti, cyklisti, zver, priecestie, atď.

Regulačné značky – jedná sa o značky, ktoré regulujú chod cestnej premávky a účastníkom udeľujú príkazy, zákazy, usmernenia, obmedzenia alebo výnimky. Tieto značky môžu byť buď červeno-biele alebo modré, a ich tvar je obvykle trojuholníkový (s dvomi cípmi hore a jedným dole) alebo okrúhly.

Najčastejšie používané regulačné značky sú: daj prednosť v jazde, STOP, prednosť protiidúcich vozidiel. Medzi príkazové a zákazové značky patria tieto: prikázaný smer jazdy, prikázaný smer odbočenia, kruhový objazd, zákaz odbočenia, atď. Modré okrúhle značky môžu ďalej označovať napríklad cestičku pre chodcov alebo komunikáciu pre cyklistov, prípadne vyhradený pruh pre verejnú dopravu.

Značiek zákazov vjazdu je o niečo viac a najznámejšie sú zákazy vjazdu buď všeobecné, pre všetky vozidlá, alebo len pre vyhradené typy vozidiel, prípadne zákaz vjazdu podľa šírky, výšky, dĺžky alebo hmotnosti vozidla. Značky upravujúce spôsob jazdy sa týkajú najmä obmedzenia rýchlosti, odporúčania nasadiť si snehové reťaze, alebo dodržiavať zákaz predchádzania. Čo sa týka značiek tzv. statickej dopravy, najznámejšími značkami sú zákaz státia a zákaz zastavenia (kruhová značka s červeným obvodom a modrým pozadím, a jedným alebo dvomi prekríženými červenými líniami). Do tejto podskupiny patria aj značky upravujúce spôsob parkovania – pozdĺžne, priame, šikmé, na chodníku, atď., všetky označené bielym písmenom P na modrom podklade, s príslušným piktogramom.

Informačné značky – majú za úlohu vymedziť špecifické miesta, ktoré pomáhajú vodičovi orientovať sa v doprave. Sem patrí napríklad značka hlavnej cesty, alebo konca hlavnej cesty, no tiež značky, ktoré informujú o začiatku obce alebo konci obce, začiatku diaľnice alebo konci diaľnice, začiatku alebo konci obytnej zóny, jednosmernej ceste, priechode pre chodcov, slepej ulici alebo štátnej hranici.

Dodatkové tabuľky – dopĺňajú význam hlavných dopravných značiek a obvykle sú umiestnené pod ňou v podobe bielej značky s čiernym textom alebo čiernym piktogramom. Tieto dodatkové tabuľky môžu určovať vzdialenosť, dĺžku úseku, smer platnosti či časové obmedzenie. Okrem toho sa používajú aj pri špecifikovaní hlavných ciest a križovatiek.

Raz za čas je dobré skontrolovať si svoje znalosti o dopravných značkách. Skús si urobiť krátky test, či ich poznáš všetky a daj nám vedieť, ako si uspel.

Váš profil je váš osobný asistent.

Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty