Ako nastaviť svetlomety auta

Ako nastaviť svetlomety auta

O bezpečnosť na cestách sa v aute stará viacero systémov. Niektoré z nich sú aktívne, a iné sú zasa pasívne. Medzi jeden z najdôležitejších patrí samozrejme systém osvetlenia vozidla. Aby tento systém fungoval správne, je potrebné používať správne komponenty a spotrebiteľné súčiastky, a nemenej dôležité je správne nastavenie svetiel na aute. Dnes sa pozrieme na to, ako sa nastavujú svetlomety na aute, ako zistiť, či ich máš nastavené správne, a čo urobiť, ak je potrebné zmeniť ich nastavenie pri rôznych podmienkach jazdy.

Prečo je potrebné správne nastaviť svetlomety

Správne nastavenie svetlometov na aute je kritické pre zabezpečenie celkovej bezpečnosti na cestách. Určite si sa už veľakrát stretol s tým, že vodiči prichádzajúcich áut ťa svojimi svetlami oslepovali, hoci to boli len stretávacie svetlá, a nie diaľkové. Väčšinou je tomu tak kvôli nesprávnemu nastaveniu svetlometov, kedy je svetelný lúč z reflektorov nasmerovaný príliš nízko alebo príliš vysoko.

Zmena pôvodného nastavenia svetiel sa udeje v mnohých prípadoch, napríklad ako dôsledok výmeny žiaroviek, ako dôsledok vibrácií a nárazov pôsobiacich na vozidlo počas dlhej jazdy na nerovnej a hrboľatej ceste, alebo ako dôsledok zaťaženia vozidla v jeho zadnej časti, ak napríklad v kufri prevážaš nejaký ťažký náklad – v tomto prípade zadná časť auta mierne klesne, predná sa naopak mierne zdvihne, a tým pádom aj svetlomety budú mať iný uhol a výšku svietenia, čo môže spôsobiť oslnenie protiidúcich áut. Dokonca aj nesprávne nahustenie pneumatík môže mať vplyv na zmenu sklonu svetelného lúča. Práve z týchto dôvodov je potrebné, aby boli svetlomety vo vozidle vždy nastavené podľa platných pravidiel cestnej prevádzky.

Kontrola správnosti nastavenia svetlometov

Ako často kontroluješ správne nastavenie svetlometov vo svojom aute? Nie každý z nás to robí pravidelne, a je to chyba. Množstvo nehôd je totiž každý rok spôsobených práve nesprávnym svietením. Ak si chceš byť istý, že svetlá tvojho auta svietia presne tak, ako majú, jednou z možností je navštíviť autoservis, kde ti všetko skontrolujú odborníci a postarajú sa o nastavenie správneho sklonu svetiel.

Druhou, lacnejšou a rýchlejšou metódou je svojpomocné nastavenie svetiel, ku ktorému nebudeš potrebovať žiadne špeciálne nástroje ani vybavenie. Stačí iba v aute nájsť regulátor nastavenia výšky svetlometov, ktorý sa v podobe otočného tlačidla obvykle nachádza v blízkosti volantu, pod ním alebo vedľa neho. Ak takýto regulátor v aute nemáš, je pravdepodobné, že tvoje vozidlo má systém automatického elektronického nastavenia výšky svetlometov.

Správnosť svietenia svetlometov najjednoduchšie skontroluješ tak, že rozsvietiš svetlá, keď máš auto zaparkované v garáži pred rovnou stenou, prípadne sa odvez na miesto, kde bude takáto stena a auto pred ňu postav kolmo. Na stene uvidíš, či je svetelný lúč sústredený alebo rozptýlený, či mieri príliš vysoko alebo nízko, a podľa toho zvolíš možnosti opravy.

Proces nastavenia výšky svetlometov

Skôr, než sa s autom postavíš pred stenu a skontroluješ správne nastavenie výšky svetlometov, je potrebné, aby si svetlá vyčistil, vyleštil a zabezpečil, že nebudú mať žiadne škrabance, škvrny alebo iné poškodenia. Tieto poškodenia alebo špina môžu totiž výrazne narušiť vzhľad svetlometu, no čo je dôležitejšie, môžu mať aj negatívny vplyv na rozptyl svetelného lúča do okolia. Preto pred každou takouto kontrolou najskôr zariaď, aby boli svetlá dokonale čisté a pripravené na nastavenie.

Keď už s autom stojíš oproti stene vo vzdialenosti 10 metrov a vidíš, že niečo nie je so svetlami v poriadku, môžeš sa pustiť do nastavovania. Najskôr sa kontroluje šírka svietenia. Keď svetelný lúč pôsobí kolmo na stenu, musí byť rovný, nesmie byť šikmý ani zdeformovaný. Ak nie je rovný, musí sa ručne vyrovnať.

Čo sa týka výšky, resp. sklonu svetiel, na nastavenie použi už spomínaný regulátor nastavenia výšky svetiel. Na každom svetle by mali byť uvedené údaje o predpísanom klesaní svetelného lúča. Obvykle platí, že na 10 metrov by klesanie svetelného lúča malo byť 10%. To sa však môže líšiť podľa výrobcu svetiel, modelu a značky auta, a aj od svetlej výšky vozidla. Pre jednoduchšiu predstavu – ak má napríklad tvoje vozidlo predné svetlá vo výške 50 cm, tak svetelný lúč by na stene pred tebou vo vzdialenosti 10 metrov od auta mal mať svoju hornú hranicu na úrovni 45 cm.

Vo väčšine áut majú stretávacie a diaľkové svetlá na ľavej a pravej strane auta rozdielne smerovanie svojich lúčov. Napríklad, pravé svetlo môže byť mierne rozptýlené do okolia na pravej strane, aby si videl, či náhodou pri krajnici nestojí nejaké zviera, prípadne aby si videl cyklistu počas noci. Na druhú stranu, ľavé svetlo môže mať obmedzenú hranicu svietenia z dôvodu, aby sa zabránilo osvieteniu protiidúcich vozidiel. Pri nastavovaní svetiel je teda potrebné vziať do úvahy aj tento fakt, ktorý je kritický pre bezpečnosť cestnej premávky.

Niekoľko tipov na záver pre správne nastavenie svetlometov

Nastavenie svetiel pomocou manuálneho regulátora sklonu svetiel je jednoduché a zvládne to každý. Ak sa však jedná o komplexnejšie nastavenie, ako napríklad o zmenu šírky alebo rozptylu svetla, je vhodné kontaktovať odborníkov, ktorí sa o tvoje auto postarajú najlepšie. Ty, ako majiteľ auta, môžeš v tomto prípade uskutočniť aspoň kontrolu správnosti nastavenia svetlometov. Poďme si teda zhrnúť hlavné tipy, ako to urobiť.

Tip č. 1: Pred kontrolou svetlometov na tvojom aute ich najskôr dôkladne vyčisti, odmasti a presvedč sa, že na nich nie sú žiadne veľké poškodenia. Svetlá sa musia kontrolovať iba ako čisté, inak kontrola nebude mať veľký zmysel. Platí to najmä pre nastavenie sklonu xenónových svetiel, ktorých správna prevádzka je snáď najviac náchylná na čisté sklo svetla.

Tip č. 2: Pred samotnou kontrolou vyber z kufra auta všetku prebytočnú záťaž, ktorá by mohla mať vplyv na výsledky kontroly. Okrem toho je potrebné skontrolovať, či máš správne nahustené pneumatiky, a to nielen čo sa týka pneumatík na prednej náprave voči zadnej náprave, ale kontroluje sa aj vyrovnanie ľavej strany auta voči pravej strane. Niektorí výrobcovia áut odporúčajú natankovať plnú nádrž pred kontrolou správneho nastavenia svetiel.

Tip č. 3: Svetlá nastavuj počas noci, kedy svetelný lúč bude na stene najlepšie viditeľný. Počas dňa je vhodné využiť napríklad tmavú garáž alebo podzemné parkovisko.

Tip č. 4: Prioritou je nastavenie stretávacích svetiel, no v rámci všeobecnej kontroly nezabudni skontrolovať aj svietenie ostatných svetiel – hmlových a diaľkových.

Ak potrebuješ viac informácií o tom, ktoré svetlá – či halogénové, LED, xenónové alebo laserové – sú najlepšie, nenechaj si ujsť ani náš ďalší článok o ich porovnaní a vlastnostiach.

Váš profil je váš osobný asistent.

Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty