Čo mám robiť, ak sa mi zasekne kľúč v spínači zapaľovania

Čo mám robiť, ak sa mi zasekne kľúč v spínači zapaľovania

Občas môže nastať situácia, keď pred začiatkom jazdy zistíte, že kľúčom v zapaľovaní nejde otočiť. Niekedy sa stane, že sa vám napokon podarí ním otočiť, no po skončení jazdy ho nemôžete vytiahnuť zo spínača. V tomto článku budeme hľadať dôvody zablokovania tejto súčiastky a pozrieme sa na najjednoduchšie spôsoby, ako tento problém napraviť.

10 dôvodov, prečo nie je možné vytiahnuť kľúč zo spínača zapaľovania

Volant je zablokovaný

Takmer všetky moderné autá sú vybavené systémom proti krádeži. V niektorých prípadoch sa zablokuje volant a spínač zapaľovania, aby zlodeji nemohli jazdiť s autom. Zamknutie sa aktivuje, keď budete chcieť točiť volantom, ak v spínači zapaľovania nie je kľúč, alebo ak sa pokúsite použiť nesprávny, či opotrebovaný kľúč. Niekedy je problém spôsobený tým, že otočiť chcete kľúčom, ktorý nie je úplne vložený vo valci. Ochranný systém auta sa môže aktivovať aj vtedy, ak sú kolesá auta naplno natočené do jedného smeru, napríklad keď parkujete na strmom svahu, alebo ak predné kolesá sú opreté o obrubník alebo inú prekážku. Keď sa funkcia zamknutia aktivuje, obvykle je počuť typické kliknutie, a kľúč zo spínača zapaľovania nebude možné dostať von.

Čo robiť: volantom jemne otočte doľava a doprava a zo spínača sa opatrne pokúste vybrať kľúč. Pomôže vám to odblokovať volant. Kľúč nevyťahujte príliš silno, pretože by ste ho mohli zlomiť.

Kľúč je zdeformovaný

Ak ho nosíte vo vrecku alebo v peňaženke, alebo ho používate aj na iné účely, môže sa ohnúť. Niekedy sa kvôli tomu nepodarí otočiť alebo vytiahnuť kľúč zo spínača zapaľovania, prípadne ho nebude ani možné vložiť do spínača.

Čo robiť: Zistili ste, že kľúč je ohnutý? Nepokúšajte sa ho použiť, aby ste nepoškodili valec spínača. Naštartujte auto pomocou náhradného kľúča. Ak ho nemáte, kontaktujte autoservis. Odborníci obnovia tvar starej súčiastky za krátky čas alebo vám urobia kópiu. Ak ste vložili ohnutý kľúč do spínača zapaľovania, a ten sa tam zablokoval, na jeho vytiahnutie kontaktujte profesionálov.

Zámok dverí zamrzol

Často sa to stane, ak je vonku chladno a vo valci zámku sa naakumulovala voda.

Čo robiť: Ak ste auto dlho parkovali vonku v mraze alebo v nevykúrenej miestnosti, a uvidíte, že zámok dverí zamrzol, skúste ho roztopiť. Kľúč skúste nahriať pomocou zapaľovača alebo sviečky a vložte ho do zámku. Tento postup zopakujte niekoľkokrát. Môžete tiež použiť špeciálny odmrazovač na zámky. Ak sa chcete vyhnúť ďalším problémom, zabezpečte stabilnú prevádzku systému vetrania. Pred uložením auta na dlhé parkovanie vyvetrajte kabínu auta, aby sa znížila teplota a zabránilo sa kondenzácii.

Autobatéria je vybitá

V niektorých autách sa stáva, že ak je autobatéria vybitá, kľúč sa zablokuje v spínači zapaľovania.

Autobatéria je vybitá
Čo robiť: Zapnite predné svetlá. Ak sa nezapnú, je pravdepodobné, že hlavný problém bude v autobatérii. Použite voltmeter a zmerajte napätie vo svorkách autobatérie. Ak je táto hodnota pod 11.7 V, autobatéria je úplne vybitá. Možno bude potrebné ju vymeniť alebo obnoviť jej funkčnosť. Ak nemáte multimeter, skúste naštartovať auto pomocou štartovacích káblov. Ak to bude fungovať, problém je naozaj v autobatérii. Ak to fungovať nebude, problém bude potrebné hľadať inde.

Opotrebenie zubov kľúča

Produkty nízkej kvality vyrobené z neodolných materiálov trpia na pomerne rýchle abrazívne opotrebenie. Kľúč bude v spínači voľný a nebude dobre reagovať s pohyblivými časťami valca spínača zapaľovania.

Čo robiť: Porovnajte kľúč, ktorý používate, s náhradným. Ak uvidíte znaky opotrebenia, vymeňte ho. Ak starý kľúč zapadne do spínača zapaľovania, skúste ním jemne otočiť doľava a doprava, a potom dopredu a dozadu. Možno sa vám podarí nájsť pohyb, ktorý aktivuje mechanizmus.

Zlyhanie valca spínača

Ten sa časom tiež opotrebuje. Môže sa to stať rýchlejšie najmä v prípade, keď si vodiči na kľúčenku vešajú ťažké veci alebo iné dekorácie. Keď sa auto pohybuje, tieto veci kladú na diely mechanizmu príliš veľkú záťaž.

Zlyhanie valca spínača
Čo robiť: Ak sa vám podarí vytiahnuť kľúč zo spínača zapaľovania, použite náhradný. Ak problém so zablokovaným kľúčom pretrváva, opotrebovaný bude pravdepodobne práve valec spínača. Kontaktujte autoservis, kde vám ho vymenia.

Zašpinenie valca spínača a kľúča

Použitie nesprávneho maziva vedie k hromadeniu špiny v mechanizme, ktorý sa môže časom zablokovať. Obvykle sa vruby kľúča zašpinia, ak sa kľúč používa inak, než je jeho účel, napríklad na odtrhnutie baliacej pásky pri otváraní balíkov.

Čo robiť: Ak chcete spínač vyčistiť, použite na to kvapalinu WD-40 alebo iný penetračný olej a nasprejujte ho priamo do kľúčovej dierky. Ak je to možné, valec prefúknite stlačeným vzduchom. Po prefúknutí a vyčistení spínača ho namažte. Kľúč utrite látkou, ktorá nenecháva nitky, a ktorá je navlhčená vo WD-40, alkohole alebo rozpúšťadle.

Nesprávny výber rýchlosti

V autách s automatickou prevodovkou sa kľúč zablokuje v spínači zapaľovania, kým nezaradíte na radiacej páke režim „Park“. Ak chcete odblokovať spínač v autách s manuálnou prevodovkou, radiaca páka by mala byť v neutrálnej polohe.

Nesprávny výber rýchlosti
Čo robiť: Po jazde sa uistite, že radiaca páka automatickej prevodovky je v polohe „Park“. Ak to tak nie je, a auto ste už zastavili a vypli motor, zatlačte brzdový pedál a radiacu páku preraďte do polohy „Park“. Skúste opatrne vytiahnuť kľúč. Ak to nie je možné, skontrolujte, či je radiacu páku vôbec možné zamknúť v tejto polohe. Ak je pohyblivá aj po vypnutí motora, auto vezmite do autoservisu na kontrolu konvertora krútiaceho momentu, lanka automatickej prevodovky a jej páky, a mechanizmu zamknutia brzdového pedála.
Ak má vaše auto manuálnu prevodovku, Zatlačte spojkový pedál, radiacu páku dajte do neutrálnej polohy a pokúste sa vytiahnuť kľúč zo spínača zapaľovania pri jeho súčasnom miernom mykaní.

Kľúč nebol vo svojej správnej polohe

Niekedy vodiči zabudnú na otočenie kľúča do zamknutej polohy.

Kľúč nebol vo svojej správnej polohe
Čo robiť: Pozrite sa na spínač zapaľovania. Je na ňom niekoľko značiek, ktoré korešpondujú s rôznymi režimami: „zapnuté zapaľovanie“, „štartovanie motora“, „zamknutie“ (alebo „parkovanie“). Uistite sa, že kľúč je v polohe „zamknutie“ alebo v polohe „0“. Ak je to potrebné, zmeňte jeho polohu.

Komponent je poškodený

Aplikáciou príliš veľkej sily pri pokuse o otočenie kľúča v zapaľovaní sa môže objaviť poškodenie. Fragment kľúča, ktorý zostal v mechanizme, bude veľmi náročné vybrať von.

Čo robiť: Skúste odstrániť fragment použitím špeciálneho nástroja na vyťahovanie. Ak takýto nástroj nemáte, vyhľadajte pomoc od odborníkov. Nepoužívajte improvizované prostriedky na vytiahnutie zlomeného hrotu, pretože by ste mohli poškodiť valec.

Záver

Napriek jednoduchému dizajnu je kľúč zapaľovania veľmi dôležitou súčiastkou, ktorá si vyžaduje od vodiča určitú pozornosť. Auto je možné naštartovať iba ak je táto súčiastka v dobrom stave. Ak sa váš kľuč zablokuje v spínači zapaľovania, využite pri náprave tohto problému naše tipy.

    Váš profil je váš osobný asistent.

    Sleduje výdavky na auto, zapisuje do servisnej knihy a plánov výmeny, a ukladá obľúbené materiály, poznámky a dokumenty