PCS: popis, vlastnosti a princíp funkčnosti

PCS: popis, vlastnosti a princíp funkčnosti

PCS (Precision Control System) je elektronický systém kontroly stability, ktorý sa inštaloval na autách Oldsmobile. Po prvýkrát sa použil v roku 2000 na sedane Intrigue. Vylepšuje ovládateľnosť auta a stabilitu pri manévrovaní, napríklad zabránením šmyku pri jazde okolo prekážok.

Ako funguje systém PCS

Skutočný smer jazdy je zhodnotený analyzovaním týchto prvkov:

  • Rotačná rýchlosť kolies; 
  • Miera vychýlenia sa vozidla od kurzu jazdy;
  • Miera laterálnej akcelerácie.

Ak sa skutočná trajektória jazdy nezhoduje s tou zamýšľanou, systém pošle príkaz do hydraulickej jednotky ABS. Aktivuje sa čerpadlo ABS a zvýši sa tlak v určitom brzdnom okruhu. Výsledkom je, že konkrétne koleso spomalí. Následne sa upraví aj trajektória jazdy vozidla i priľnavosť prekĺzavajúcich kolies na povrch vozovky.  

Obľúbené modely Oldsmobile vybavené systémom PCS

Dôvody zlyhania systému PCS

  • Poškodené vodiče ABS snímačov alebo kyslíkového snímača. 
  • Nahromadenie špiny na ABS snímačoch.
  • Nízka hladina brzdovej kvapaliny.